גלו את הפוטנציאל הפיננסי באמצעות  פתרונות ה-IP החדשים של AON

ארכיון חדשות הפורום

מפגש פורום בנושא דו"ח ועדת גלאי

לאור הבעייתיות הרבה בהטמעת דו"ח ועדת גלאי, והעובדה שרשות ני"ע החזירה דו"חות למספר חברות, קיים פורום CFO מפגש בנושא זה. המפגש שהתקיים השבוע בארנסט אנד יאנג, נתן מענה, תדרוך והתיעצות.
22/03/2007

מפגש פורום: תפקיד וקריירה של CFOs

כ-100 CFOs השתתפו בכנס שקיים הפורום בבית הירוק, בין יתר הנושאים הוצג והוסבר על תפקיד ה-CFO באיזון הלחצים הפנימיים בארגון מרובה חברות, ה-CFO כשר החוץ של החברה, המהפכה הפנסיונית, מסלולי קריירה ועוד.
11/03/2007

**התראה ל-CFOs בחברות הנסחרות בת"א** דרישות גילוי ועדת גלאי –סיכוני שוק ודרכי ניהולם

ביום 27 בדצמבר 2006 אישרה וועדת הכספים של הכנסת את תיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) במספר נושאים כשאחד העיקריים שבהם הינו גילוי בדוח הדירקטוריון שייכלל במסגרת הדוח התקופתי ובמסגרת דוחות כספיים לתקופות ביניים בדבר סיכוני שוק ודרכי ניהולם – אימוץ המלצות וועדת גלאי. עוד פורסם כי רשות ניי"ע הורתה לאי.בי.אי להגיש מחדש את דוחותיה בשל מידע חסר בנושא שבנדון בדוחות הכספיים השנתיים שלה.
6/03/2007

רשות ני"ע קבלה את עמדת הפורום כי ההנחיה של הרשות בנוגע לשכר בכירים אינה חלה על דיווח אודות מינוי נושא משרה

לבקשת רגינה אונגר CFO שרם פודים קלנר ויו"ר ועדת הדיווחים בפורום, פנתה היועצת המשפטית של הועדה, עו"ד נירה להב, לרשות ני"ע בבקשה לתת הבהרה בנוגע לחובת הדיווח אודות מינוי נושא משרה בהתאם לתקנה 34(ב) לתקנות ני"ע.
3/03/2007

הענקת מלגה על שם אורן שטיינברג ז"ל

אורן שטיינברג מונה לתפקיד CFO של חברת טקנומטיקס בגיל 32 ומילא את תפקידו במשך 4 שנים. על אף גילו הצעיר, אורן היה מנהיג בעל חזון והשפעה רבה. אורן היווה ציר מרכזי בהנעת מהלכים רבי משמעות להצלחת החברה, לרבות מכירתה באפריל 2005.
13/02/2007

תגובת הפורום לרפורמות האוצר

הקשר שעושה האוצר בין מס הכנסה שלילי לפנסיה חובה ובין העלאת שווי הרכב, בעיקר לעובדי ההיי-טק ולהרחבת מדרגות המס, הוא דמגוגיה לשמה.
29/01/2007

פורום ה-CFO: הנחיית רשות ני"ע המחייבת חברות לחשוף את משכורותיהם של כל נושאי המשרה בחברה תסייע ל"גניבת מוחות" על ידי מתחרים, תגרום למתיחות פנימית בתוך חברות, פוגעת בזכות לפרטיות, ואינה מבחינה בין ניהול עסקי רגיל לתשלומי שכר חריגים

רגינה אונגר, יו"ר וועדת דיווחים בפורום: הבעיה אינה בהנחיה אלא בכך שהיא רוחבית ואינה קובעת רף המגדיר מהו שכר חריג המחייב גילוי
25/01/2007

מכתב אישי לחברי הפורום

אף פעם לא הבנתי את אנשי ימי הביניים, אלו שרצו בהמוניהם לכיכר העיר, זקנים, צעירים, נשים וילדים, לחזות במראה המופלא והמסעיר של תליה, עריפת ראשים בגרזן או שריפה על המוקד. הקהל היה זורק על הנדון למות ביצים סרוחות ועגבניות רקובות וזבל אחר מכל הבא ליד. במיוחד היה שמח, כאשר הנדון היה מבני האצולה או המלוכה. העונג והריגוש היה בשיאו. הקהל המשולהב לא עצר רגע לגלות רחמים על התלוי, על אשתו וילדיו הרכים. קריאות הידד ומחיאות כפיים סוערות ליוו את הראש הכרות המורם באויר להנאת כולם. ריח הגופה הנשרפת על המוקד לא הפריע להמון החוגג לפצוח בשתיה של שמחה.
6/01/2007

אות פורום CFO לשנת 2006 הוענק ל: רפי דניאלי, משנה למנכ"ל ו- CFO צים, ויצחק חברון CFO דניה-סיבוס

פרופ' סטנלי פישר-נגיד בנק ישראל, משרד האוצר, ורשות המסים קיבלו אמש את אות ראש הממשלה ופורום ה-CFO לעידוד הצמיחה לשנת 2006. וועדת האות, בראשותם המשותפת של רענן דינור, מנכ"ל משרד רה"מ ונגה קינן, יו"ר פורום ה-CFO בחרה בגופים הללו כגורמים המרכזיים שתרמו למשק בשנת 2006, לאחר שנבחנה מועמדותם של מרבית גופי הממשל ומשרדי הממשלה לאות היוקרתי.
3/01/2007

בעקבות פס"ד פזגז

החל הפורום לקיים מגעים עם רשות המיסים, במטרה לפתור את המחלוקת בנוגע להכרה בהוצאות המימון בגובה הדיבידנד.
28/12/2006

סקר גופי ממשל: ירידה תלולה בציונים אותם מעניק המגזר העסקי לגופי הממשל הכלכליים

גופי הממשל נבדקו על פי שלושה פרמטרים: הרמה המקצועית של הגופים הנסקרים, יעילות השירות הניתן על ידם והוגנות השירות. סיכום שלוש הפרמטרים בכל הגופים מהווה את "מדד הסביבה העסקית" של פורום ה-CFO. על פי הסקר, חלה ירידה תלולה ב"מדד הסביבה העסקית" בה פועלות החברות בארץ ובשנת 2006 עמד המדד על 0.23 לעומת ציון של 0.36 לפני שנה וציון של 0.26 לפני שנתיים. (הציון המקסימלי בסקר הוא פלוס 2 והמינימלי הוא מינוס 2).
1/12/2006

פרוטוקול ועדת מיסים - מ"ה בנושאים תכנוני מס אגרסיביים ופס"ד פז גז

הישיבה התכנסה לצורך הכנת נייר העמדה של הפורום בעניין פס"ד פז גז, וגיבוש עמדת הפורום לקראת יום שני מועד בו מתכוונת רשות המיסים להביא לאישור ועדת כספים תקנות דיווחי מס אגרסיביים.
27/11/2006

נייר העמדה של הפורום לעניין העלאת שווי שימוש ברכב

פורום ה-CFO הגיש לשר האוצר, לשר התחבורה ולשר הגנת הסביבה את נייר העמדה של הפורום בנושא שויי רכב.
17/11/2006

פרוטוקול ישיבת ועדת דיווחים - הוראות רשות ני"ע

בישיבה נדונו דרכי הפעולה והמשך לנושאים: IFRS – קביעת מועד הפסקת הכלכלה ההיפראינפלציונית בישראל, IFRS - הנחיות יישום IFRS ,תקנות גילוי בדבר היערכות ל-IFRS ,IFRS – היבטי מיסוי, תקנות גילוי בדבר אישור תגמול בכירים,נוסח טיוטא לתגובת הפורום שנוסח ע"י עו"ד נועם שרון ממשרד מיתר ליקוורניק, גילוי בדבר עו"ד ויועצים אחרים בתשקיף ובדיווחים אחרים, תגובת לשכת רואי החשבון בישראל, דו"ח ועדת גושן.
9/11/2006

רשות המסים החליטה להוריד את המס לעובדים שמימשו אופציות במחצית השניה של 2005

הפורום קורא לרשות המסים להמשיך ברפורמת מיסוי האופציות ולהפחית את המיסוי ל – 20%
9/11/2006

פערים משמעותיים נמצאו בסקר הפורום בנושא מחירי הליסינג כמו גם בתנאים הנלווים

19/09/2006

כנס הפורום באילת Best Practice

כ-180 CFOs ובכירי הממשל השתתפו בכנס שהתקיים במלון הנסיכה באילת.."חוות דעתם של ה-CFOs משפיעה על הצלחתן, צמיחתן והתפתחותן של החברות המובילות במשק ובכך משפיעים ה-CFOs במישרין על הצלחתה ושגשוגה של כלכלת ישראל" כך אמר שר האוצר אברהם הירשזון בברכתו לבאי הכנס. רובו של הכנס הוקדש למצגות חברי הפורום בחברות המובילות, בנושאים בהם עסקו בתקופה האחרונה, הייתה זו הזדמנות חשובה של ה-CFOs ללמוד זה מזה בנושאים מקצועיים.
18/09/2006

נייר העמדה של הפורום – קווים למדיניות כלכלית

אסור לפגוע באמון המשק בממשלה ע"י שינוי לרעה במדיניות המיסים.
21/08/2006

נייר עמדה של הפורום - פיצוי נזקי מלחמה

הקטנת האי-וודאות, תשובה הולמת לכל סוגי החברות, תגמול עובדים שהגיעו לעבודה למרות המלחמה ואפשרות לחברות לבחור בין מסלולי הפיצוי.
14/08/2006

פורום ה-CFO: יש להקטין את חוסר הודאות ולהפסיק את "מלחמות היהודים"

ביום חמישי האחרון, התקיימה ישיבה של חברי פורום הפועלים באיזור הצפון.
7/08/2006
עבור לתוכן העמוד