קרמבולה

ועדות ותאים

 

ועדת מימון


מטרת הוועדה: מטרות הוועדה הינה לשפר את מערך היחסים שבין החברות למערכת הבנקאית והחוץ בנקאי, לסייע בפיתוחה של המערכת החוץ בנקאית, ולטפח את הידע המקצועי של ה-CFOs בכל הנוגע לתפעולן של מערכות אלו. להיות גוף חונך בנושא תכניות מימון.

 

 

יו"ר: דור קלימן CFO דוד לובינסקי

ועדת המשנה עוסקת שיתוף בידע בתהליכים בנקאיים, פיתוח מוצרים ומכשירים פיננסיים, גיבוש אמנת יחסים  בין החברות לבנקים, בנקאות בינלאומית, ליווי חברות ביציאה ממשבר, הסדרי מימון מול הבנקים, מסגרות אשראי – חוק בנק ישראל, סיוע בהכנת תוכניות עסקיות לקראת הכנת בקשות מימון, Benchmark, שעבודים, העברת מידע ועדכון בנושאי אשראי ויתרות זכות, עמלות בנקים לעסקים, החלפת הלוואות זמן ארוך יקרות בהלוואות זולות מבלי לשלם הוצאות ריבית, עמלת עריכת מסמכים וכו'.

 
 

הוועדה לניהול סיכונים 

יו"ר: עדי שחף CFO מזרחי טפחות
מטרת הוועדה: מטרת הוועדה הינה להביא בפני חברי הפורום עדכונים וחידושים בנושא ניהול סיכונים ומכשירים פיננסים בארץ ובעולם, לבחון את הגישות והתפיסות המקצועיות הקיימות בתחום ניהול סיכונים ואת האפקטיביות של המכשירים הקיימים בשוק ולהציג בפני נותני השירותים הפיננסים, את צרכי השוק.

לדף הבית של הוועדה


 תא חברות נסחרות בחו"ל


יו"ר: איל דשא CFO טבע
מטרת התא: מטרת התא הינה ללבן וללמוד יחד נושאים ופתרונות לאתגרים הייחודיים הניצבים בפני החברות הישראליות הנסחרות בחו"ל.

לדף הבית של התא 


תא חברות ממשלתיות

 
 

יו"ר ערן אנצ'יקובסקי CFO תעשייה אווירת 

מטרת התא: מטרת התא הינה לייצג את החברות הממשלתיות אל מול גופי הרגולציה ולאפשר ל-CFOs

בחברות הממשלתיות ללמוד אחד מן השני.

  לדף הבית של התא


  תא חברות זרות רב לאומיות 

יו"ר:  FLEXערן עפרת CFO 

 

מטרת התא:
לחברות הזרות הגלובליות הפועלות בישראל חשיבות רבה למשק הישראלי. תא מנהלי כספים בחברות זרות גלובליות הוקם במטרה לסייע לחברות אלו בפעולתן בישראל מול גופי הממשל מחד ובמאמצי המנהלים הישראלים להגברת השקעות החברות הזרות בישראל מאידך. בין הנושאים בהם מטפל התא: החוק לעידוד השקעות הון – להשקעות גלובליות, דרישות רשות המיסים מהחברות הגלובליות ושיווק ישראל מול הנהלות החברות בחו"ל.

 

לדף הבית של התא  


תא תעשייתיות

 

יו"ר התא:

לורי הנובר-טובי, CFO  קורנית דיגיטל

 

 

 

 

לדף הבית של התא   

 

 

תא WCFO

 

מקום ייחודי לקידום קריירה של נשים  CFOs
 

 

 

 

לדף הבית של התא   

 

 

 

לוועדות הפועלות מול גורמי ממשל

ועדת השקעות בנכסים נזילים

תא WCFO

ועדת מימון

הוועדה לניהול סיכונים

תא חברות נסחרות בחו"ל

תא חברות ממשלתיות

תא חברות זרות רב לאומיות

תא תעשייתיות

ועדות הפועלות מול גורמי ממשל

עבור לתוכן העמוד