מלם טים

הצטרפות

מצ"ב טופס הצטרפות עבור פורום CFO, החברות בפורום הינה של אדם בתפקיד ולא ניתנת להעברה.


לפורום מוזמנים להצטרף CFOs העונים על קריטריוני הקבלה המפורטים להלן:
מועצת הפורום: CFOs חברות בעלות מחזור העולה על מיליארד ₪. .
פורום: CFOs  בחברה בעלת מחזור גבוה מ-150 מיליון ₪ ו/או בחברה הנסחרת בבורסה.

תא חברות בצמיחה: CFOs המכהנים במשרה מלאה בחברות הי-טק בעלות שיעור צמיחה גבוה.
מעמד מיוחד: בכירי ובכירות השותפים האסטרטגיים.

 

דמי השתתפות שנתיים החלים בגין הזמנה להשתתפות בפעילות הפורום וקבלת

חומרים במייל ו/או בכל דרך אחרת.

את הטופס יש לשלוח למייל - sec@cfo-forum.org


עבור לתוכן העמוד