פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
carambula

הצטרפות

מצ"ב טופס הצטרפות עבור פורום CFO, החברות בפורום הינה של אדם בתפקיד ולא ניתנת להעברה.


לפורום מוזמנים להצטרף CFOs העונים על קריטריוני הקבלה המפורטים להלן:
מועצת הפורום: CFOs חברות בעלות מחזור העולה על מיליארד ₪. .
פורום: CFOs  בחברה בעלת מחזור גבוה מ-150 מיליון ₪ ו/או בחברה הנסחרת בבורסה.

תא חברות בצמיחה: CFOs המכהנים במשרה מלאה בחברות הי-טק בעלות שיעור צמיחה גבוה.
מעמד מיוחד: בכירי ובכירות השותפים האסטרטגיים.

 

דמי השתתפות שנתיים החלים בגין הזמנה להשתתפות בפעילות הפורום וקבלת

חומרים במייל ו/או בכל דרך אחרת.

את הטופס יש לשלוח למייל - sec@cfo-forum.org


עבור לתוכן העמוד