מבטחים

ארכיון חדשות הפורום

אביגדור קפלן, יו"ר כלל ביטוח: "מחירי הביטוח צפויים לעלות"

להלן מצגות ועיקרי הדברים מאירוע פורום CFO בנושא ביטוח אשר התקיים באירוח חברת שטראוס. באירוע דיברו השופטת ורדה אלשיך, סגנית נשיא בית המשפט המחוזי תל-אביב, שחר פלורנץ CFO קבוצת שטראוס, אלון גרנות, משנה למנכ"ל ו-CFO פרוטרום, מאיר אוזן, יו"ר קבוצת שקל, משה שחף, שותף, ואודי סדן, סניור מנג'ר, ארנסט אנד יאנג ישראל ואביגדור קפלן, יו"ר כלל ביטוח. כמו כן הוצגו באירוע תוצאות סקר הביטוח של פורום CFO.
20/04/2011

עו"ד דוד חודק: "אכיפה המנהלית ללא יכולת שיפוי וביטוח אינה צודקת ואינה סבירה"

עו"ד דוד חודק, ראש משרד עורכי הדין GKH, ויועץ לועדת דיווחים וניירות ערך בפורום CFO, בראשות דגנית פלטי CFO גרנית הכרמל, הציג בפני חברי הוועדה את המשמעויות של החקיקה החדשה בתחום האכיפה מנהלית.
6/04/2011

בישיבה משותפת של תא חברות החזקה ותאגידים ישראלים רב לאומיים וועדת מיסוי בינלאומי נדונו סוגיות עדכניות במחירי העברה ודמי ניהול

בישיבה בראשות יו"ר התא אלון גרנות CFO פרוטרום ויו"ר הועדה יוסי טנא CFO אורמת הרצו עמרי יניב שותף מיסוי בינלאומי PwC והיועצת המשפטית לוועדה טלי ירון אלדר, על הנושאים העדכניים בתחום מחירי העברה ודמי ניהול, לאור היות השנה הפעם הראשונה שרשות המסים תדרש ליישם בבחינת השונות את הכללים החדשים בתחום שנכנסו לתוקף ב-2007.
4/04/2011

דיווח וסיכום פעילות פורום CFO לשנת 2010 ותכנון לשנת 2011

בשנת 2010 קיים הפורום 34 מפגשים, כנסים ואירועים (כ-3 אירועים בממוצע בחודש), 5 קורסים, הכין 8 סקרים, כתב 7 ניירות עמדה והשיג שורה של השגים מרשימים. להלן מצגת המציגה את דיווח וסיכום פעילות פורום CFO לשנת 2010 ותכנון פעילות הפורום לשנת 2011
23/02/2011

בן לזרוס, שותף ב-PWC: "תפקיד ה-CFO הוא קריטי בין הפחתת עלויות מוצלחת להפחתת עלויות הרסנית ופוגענית"

להלן סיכום ומצגות מאירוע הפורום בנושא התייעלות וצמצום עלויות אשר התקיים ב-14.2.11 במלון דן תל אביב. באירוע נאמו עופר שגב CFO נס טכנולוגיות, נעמה זלדיס CFO נטפים, אורי ליכט, מנהל מחלקת המחקר IBI, יצחק במבג'י, מנהל חטיבה לשירותים טכנולוגים, IBM ובן לזרוס, שותף ב-PWC.
22/02/2011

אלי יונס לפורום CFO: "במקום לנסות להחליש את השקל יש להשקיע בהתאמת המשק למציאות של שער חליפין חזק"

מועצת פורום CFO התארחה למפגש בנושא מדיניות שער החליפין בבנק מזרחי-טפחות, וקיבלה סקירה מקיפה מאלי יונס, מנכ"ל בנק מזרחי-טפחות, מאלדד פרשר, מנהל החטיבה הפיננסית בבנק ומעדי שחף, מנהל סקטור המסחר בשווקי הכספים. אלדד פרשר, מנהל החטיבה הפיננסית בבנק: שער החליפין ימשיך להתחזק.
17/02/2011

יו"ר חדשה לועדת דיווחים: דגנית פלטי

דגנית פלטי CFO גרנית הכרמל השקעות מונתה להוביל את פעילות ועדת דיווחים והקשר עם רשות ני"ע בפורום CFO, ותחליף בתפקיד זה את רגינה אונגר.

דגנית פלטי, מכהנת כסמנכ"ל כספים של גרנית הכרמל השקעות החל מחודש יוני 2007 ודירקטורית בחברות בקבוצה.
31/01/2011

רשות המסים מאמצת את מסקנותיה של הועדה המשותפת לנציגי פורום CFO בנושא הטמעת ה-IFRS בחקיקה

החקיקה צפויה לחול כבר מראשית 2011. הרשות הודיעה היום על הארכת הוראת השעה בדבר אי תחולת תקני דיווח חשבונאים בינלאומיים (IFRS) לעניין קביעת ההכנסה החייבת גם לשנת המס 2010, וזאת בתיאום עם פורום CFO ובמטרה ליצור וודאות מהר ככל האפשר בהכנת דוחו"ת 2010.
19/01/2011

בנק ישראל הוא גוף הממשל הכלכלי שזכה להערכה הרבה ביותר בסקר השנתי של פורום ה-CFO לשנת 2010

הבנק ניצב במקום הראשון בסקר זו השנה החמישית ברציפות, והשנה הוא גם קיבל את הציון הגבוה ביותר שניתן לגוף ממשל כלשהו מאז תחילת ביצוע הסקרים (1.52 נקודות מתוך דירוג מקסימלי של 2 נקודות).

בשנת 2010 נרשם שיפור חד גם בהערכת ה-CFO למדיניות משרד האוצר, אחרי ארבע שנים רצופות של ירידות. שיפור נרשם גם בהערכה למשרד התמ"ת, למרות שהציונים שניתנו לו על ידי משתתפי הסקר עדיין שליליים.
19/01/2011

קורס בנושא מצויינות בדירקטוריון וה-CFO

הדרישות מהדירקטוריון, ההנהלה ובמיוחד ה-CFO כשחקן מפתח בתהליכי הצגת הנתונים, ניתוחם וקבלת ההחלטות - הולכות וגדלות. התחיקה בעולם, הרגולציה והתקינה החשבונאית כולן דורשות מהדירקטוריונים, חברי הדירקטוריון, נושאי המשרה בחברה הרבה יותר מקצועיות, הכרת הרגולציה, הגברת השקיפות וניהול מקצועי ומסודר. הקורס יהיה פתוח לחברי פורום, CFOs, סגני CFO, חשבים, לחברי הנהלה שיש להם אינטראקציה עם הדירקטוריון וועדותיו וכאלה המכהנים בדירקטוריון.
16/01/2011

שר המשפטים יעקב נאמן: כלכלת ישראל נמצאת במקום שבו היא נמצאת בעיקר בגלל החשיבה והראש של מנהלי הכספים

שר המשפטים יעקב נאמן באירוע השנתי של פורום CFO: ה- CFOs הם סיירת מטכ"ל של הכלכלה הישראלית. כלכלת ישראל נמצאת במקום שבו היא נמצאת בעיקר בגלל החשיבה והראש של מנהלי הכספים.

הנגיד פישר באירוע השנתי של פורום CFO: "מחכה לנו עתיד מבטיח רק אם ננהל אותו באופן אחראי"

באירוע השנתי נכחו ב-450 מנהלי כספים, יו"רים, מנכ"לים, בכירי המגזר הציבורי ועיתונאים. להלן המצגות ועיקרי הדברים מהכנס.
5/01/2011

הישג של תא חברות זרות רב לאומיות בסוגיית דיווחי ה- IFRS ל-SMEs בישראל

במסגרת הסכמה בין תא חברות זרות רב לאומיות של פורום CFO, בראשות אביעד אבני CFO אינטל, לבין דב ספיר, יו"ר המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, שינה המוסד לתקינה בחשבונאות את דרישתו להחיל את חובת הדיווח על פי כללי ה-IFRS על דיווחי חברות בנות של חברות זרות בישראל. המוסד הסכים לכך כי במהלך התקופה שממנה יחויבו כל החברות הפרטיות בישראל לאמץ את תקני ה-IFRS ועד למועד שבו יאמצו אותם חברות בארה"ב ובמדינות נוספות שלא פועלות על פי ה-IFRS, יוכלו החברות הבנות המקומיות של חברות זרות לדווח לפי כללי ה-U.S GAAP.
7/12/2010

מצגות כנס סוף שנת המס 2010 - עולם המס עם הפנים לעשור הבא

ב-21.11 נערך הכנס השנתי של PWC ופורום CFO לסיכום שנת המס. להלן לשימושך המצגות אשר הוצגו בכנס.
21/11/2010

גושן לפורום CFO: "האכיפה המנהלית תופעל במידתיות. עונשי מקסימום מיועדים רק למקרים חמורים."

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' זוהר גושן, ובכירי הרשות נפגשו עם ועדת ההיגוי של פורום CFO, המאגד את סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק. בפגישה נכחו מטעם פורום CFO, בין היתר, נגה קינן, יו"ר הפורום, רגינה אונגר CFO שרם פודים גרופ ויו"ר ועדת דיווחים בפורום, אייל סולגניק CFO אי. די. בי., דן זיסקינד, גונן ביבר CFO כלל תעשיות והשקעות, ושחר פלורנץ CFO קבוצת שטרואס.
19/10/2010

דורית סלניג'ר לועדת המימון: ישנן כיום חברות ישראליות ברמת מינוף גבוהה מדי. שוק ההון לא תואם את הכלכלה הריאלית.

דורית סלניג'ר, מנכ"ל חברת S&P Maalot, הציגה בפני חברי ועדת מימון את שיטות הדירוג והפעולה של חברת מעלות, ואת הערכותיה להתפתחויות במשק. ניתן לצפות במצגת שהציגה בפני חברי הועדה.
18/10/2010

שר התקשורת כחלון במפגש הבכורה של תא תקשורת ומדיה של פורום CFO: "אין היום תחרות אמיתית בשוק הסלולר"

תא תקשורת של פורום CFO, אשר מונה את מנהלי הכספים של חברות התקשורת המובילות בישראל, קיים את פגישתו הראשונה עם שר התקשורת משה כחלון בבית מעריב. כחלון הציג במהלך המפגש את תוכניותיו לתחום הסלולר. אוה מדז'יבוז', מנכ"ל קבוצת מעריב, הציגה למנהלי הכספים את תוכניתה העסקית ואמרה כי שנת 2011 תהיה שנת מפנה עבור מעריב
17/10/2010

אלי יונס בכנס פורום CFO: כל צעד בבנק מחייב מו"מ עם ועדי העובדים

ב-7.9.10 התקיים מפגש פורום בנושא צמיחת חברות באירוח פרטנר. בכנס השתתפו דוברים בכירים ובהם יעקב גלברד אשר דיבר לראשונה כמנכ"ל פרטנר, אלי יונס מנכ"ל מזרחי טפחות, יורם טיץ מנכ"ל E&Y אשר הרצה בנושא שוק ההיי-טק, עו"ד דוד חודק, אופיר שריד CFO נטוויזן, פרופ' מאהר דבאח אשר דיבר על הריכוזיות במשק ואיל דשא CFO טבע.

להלן, לעיונך ושימושך, המצגות אשר הוצגו בכנס.
8/09/2010

פורום CFO - מאבק למען ביטוח ושיפוי או הפחתת הקנסות באכיפה מנהלית

הצעת חוק אכיפה מנהלית של הרשות לניירות ערך מגיעה לשלבי החקיקה הסופיים. הפורום נאבק למען הכנסת סעיפי ביטוח ושיפוי לתוך הצעת החוק. או לחלופין למען הפחתה משמעותית של גובה הקנסות או קביעת תקרת קנס של עד משכורת וחצי למבצע ההפרה.
24/08/2010

עו"ד דוד חודק מונה ליועץ וועדת דיווחים של פורום CFO

עו"ד דוד חודק, ראש משרד GKH (גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'), אחד מעורכי הדין ומהמומחים המובילים בישראל בתחום דיני התאגידים והחברות, יהיה יועץ קבוע לוועדת דיווחים וקשר עם רשות ני"ע של פורום CFO, בראשות רגינה אונגר CFO שרם פודים גרופ.
15/08/2010

דרור מורן מונה ליו"ר תא רשתות שיווק (קמעונאות) בפורום CFO

דרור מורן מכהן בתפקיד ה-CFO של אלון החזקות ברבוע כחול – ישראל בע"מ (לשעבר רבוע כחול – ישראל בע"מ) מיולי 2006. הוא מונה ליו"ר תא רשתות שיווק (קמעונאות) בפורום CFO
5/08/2010
עבור לתוכן העמוד