מבטחים

ניהול ביצועים בארגון החכם

16/01/2008


היכולת לאסוף מידע מתאים ולדווח על ביצועים אינה מספקת עוד, למרות שהיא עדיין מהווה הישג עבור מספר ארגונים גדולים ומורכבים.  בכל הרמות נעשה שימוש במדדי מפתח, המיועדים לאפשר ניטור תכוף ועקבי של ביצועי הארגון ויחידותיו העסקיות אל מול האסטרטגיה. מדדים אלה, הידועים כמדדי KPI, נגזרים ממודלים אנליטיים שפותחו לצורך מדידה של השפעת ההחלטות הפיננסיות והתפעוליות על מימושה הכולל של האסטרטגיה.

אחת האמיתות הניהוליות גורסת כי "אינך יכול לנהל את מה שאינך יכול למדוד". אכן, ארגונים רבים אינם מצליחים לממש את האסטרטגיות שלהם. מחקר שנערך לאחרונה על ידי Capgemini קובע כי החברה הממוצעת מדווחת על 132 מדדים מדי חודש. בדוגמה שלנו, 59% מכלל הארגונים ציינו כי הם מסתמכים במידה כלשהי על גיליונות אלקטרוניים לצורך דיווחים אלה; כתוצאה מכך, 70% מציינים כי תהליכי התכנון והתקצוב שלהם אינם עומדים בציפיות ההנהלה. במקביל צריכות החברות הללו להתמודד עם גידול שנתי של 79% בנפחי הנתונים המטופלים.

ארגונים המבינים באמת את הביצועים העסקיים שלהם ואף משתמשים באמצעים חסכוניים המיועדים לשפר ביצועים אלה, הצליחו להפוך את המידע לנכס ארגוני. הם אימצו גישה המאפשרת להם להיות "ארגון חכם".

למאמר המלא, להלן קובץ PDF.

למאמר  למאמר
עבור לתוכן העמוד