קרמבולה

סקר בנושא נסיעות עסקיות

31/05/2007

החברות הגדולות במשק מוציאות מדי שנה 927 מליון דולר על נסיעות עסקיות. כך עולה מסקר שערך פורום ה-CFOבקרב סמנכ"לי הכספים של 600 החברות המובילות במשק. תוצאות הסקר הוצגו בכנס העסקי השנתי של חברת התיירות הגדולה בעולם -CWTשהתקיים היום בהרצליה.

מהסקר עולה כי המרכיב העקרי בעלות הנסיעות העסקיות הוא מרכיב כרטיס הטיסה המהווה 42% מעלות הנסיעה. מרכיב המלונות והאש"ל תופס 40% מעלות הנסיעה העסקית. סך הכל מוציאות החברות המובילות במשק כ-390 מליון דולר על כל אחד מסעיפים אלו מדי שנה.

עוד עולה מהסקר כי הקריטריונים העיקריים של החברות לבחירת סוכן נסיעות היא המחיר, השירות והזמינות שלו. 99% מהחברות ציינו זאת כגורמים המכריעים בבחירת סוכן הנסיעות. 89% ציינו את הידע המקצועי של הסוכן כשיקול מכריע בבחירה, 58% את מדיניות האשראי ו-51% את חברותו של הסוכן ברשת בינלאומית. בחברות הגדולות ביותר – הייתה חברותו של הסוכן ברשת בינלאומית הקריטריון השלישי בחשיבותו אחרי מחיר ושירות.

לגבי השיקולים לבחירת כרטיס הטיסה, 90% מהחברות מייחסות חשיבות רבה למחיר כרטיס הטיסה ו-65% מייחסות חשיבות לגמישות שמאפשר הכרטיס כמו גם לכירטוסו מספר ימים מראש.

לגבי העבודה מול סוכן הנסיעות, מתברר כי ל-99% מהחברות ישנם נהלים ברורים בכל הקשור לנסיעות עסקיות, אולם למעלה מ-15% מסוכני הנסיעות מולן עובדות החברות אינם מכירים את הנהלים ואינם פועלים לפיהם, דבר המביא, לא אחת, לשיבוש בהליך הזמנת החבילה העסקית ובמחלוקות מיותרות בין החברות לבין הסוכנים.

20% מהחברות מאפשרות לעובד להזמין את כרטיס הטיסה והמלון ישירות מול סוכן הנסיעות, 4% מאפשרות לו לעשות זאת ישירות מול חברת התעופה ו-75% מחייבות את עובדיהן להעביר את בקשת הנסיעה למתאם הנסיעות בחברה והוא זה שפועל מול הסוכנים.

מבחינת התנהגות החברות עולה כי התייחסותן של החברות הגדולות במשק (מעל מחזור של 200 מיליון דולר) לנושא הנסיעות העסקיות, והתייחסותן ושל חברות ההיי-טק הקטנות – דומה. דמיון זה הוא תוצאה מהיותם של שני סקטורים אלה מוטים גלובליזציה ולהם צרכים דומים בכל הקשור לנסיעות עסקיות.

בשל כמות הנסיעות העסקיות הגדולה בקרב החברות הגדולות במשק, המוטות גלובליזציה, 64% מהחברות הללו מפעילות אפליקציה אלקטרונית המאפשרת לעובד להזמין את כרטיס הטיסה והמלון באמצעות המחשב, ולאחר מכן להגיש חשבון הוצאות בדרך אלקטרונית, כאשר החשבון מאושר אוטומטית והחזר ההוצאות מועבר לחשבונו של העובד. בקרב חברות ההיי-טק הקטנות, שאף הן מוטות גלובליזציה, 50% מהחברות מאפשרות נוהל שכזה. בקרב החברות המסורתיות הבינוניות, רק 32% מהחברות מאפשרות נוהל אלקטרוני מהיר, ואילו השאר מחייבות את העובד להגיש דו"ח כתוב שעובר ביקורת של הגורמים הרלוונטיים בחברה.

בתחום המעניין את סוכני הנסיעות והוא העמלות אותן משלמות החברות, רק 38% מסמנכ"לי הכספים היו מעוניינים לקבל מחיר נטו לכל חבילת הנסיעה, ועל מחיר זה להוסיף את עמלת הסוכן על הטיפול הכולל. לשאר אין העדפה או שהיו מעדיפים שהמצב הנוכחי ימשך.

לעיון בסקר נסיעות  לעיון בסקר נסיעות
עבור לתוכן העמוד