בססח

הענקת מלגה על שם אורן שטיינברג ז"ל

אורן שטיינברג מונה לתפקיד CFO של חברת טקנומטיקס בגיל 32 ומילא את תפקידו במשך 4 שנים. על אף גילו הצעיר, אורן היה מנהיג בעל חזון והשפעה רבה. אורן היווה ציר מרכזי בהנעת מהלכים רבי משמעות להצלחת החברה, לרבות מכירתה באפריל 2005.
13/02/2007
הגדל

אורן שטיינברג מונה לתפקיד CFOשל חברת טקנומטיקס בגיל 32 ומילא את תפקידו במשך 4 שנים. בחודש מאי 2005 נפטר אורן בשנתו, בגיל 36, והותיר אחריו את אשתו שרית ואת בנותיו הקטנות, דניאלה ועמליה.

על אף גילו הצעיר, אורן היה מנהיג בעל חזון והשפעה רבה. אורן היווה ציר מרכזי בהנעת מהלכים רבי משמעות להצלחת החברה, לרבות מכירתה באפריל 2005.  

כחבר פורום CFO היה אורן פעיל ותורם, וראה חשיבות רבה בקידום העובדים הצעירים באגף הכספים בחברה ושילובם בפעילות הפורום.

לאחר מותו, הוקמה קרן אורן שטיינברג על ידי קבוצה של חברים ועמיתים על מנת להנציח את פועלו והשגיו יוצאי הדופן כמנהל כספים צעיר, מצליח ומוביל.

תוכנית YfL
כחלק ממטרתו של הפורום לעודד מנהיגות ומקצוענות של מנהלי כספים צעירים, יעניק הפורום מלגה לזכרו של אורן, במימון הקרן. המלגה תוענק למנהל כספים צעיר תוך מתן דגש לערכים שהיוו את המפתח להצלחתו של אורן – מנהיגות, מצויינות, מוטיבציה גבוהה וחתירה להישגים ללא פשרות.  

המלגה, בגובה של כ- 12,000$, תוקדש למימון לימודים, טיסה ושהיה של הזוכה באחד מהקורסים הניהוליים באוניברסיטאות המובילות בעולם, לפי בחירתו ובאישור הפורום. המלגה תוענק בחודש מאי, על ידי ועדת שופטים שיקים הפורום. לאחר הקורס, יעביר הזוכה הרצאה, בנושא לימודיו, לחברי הפורום האחרים.

תהליך בחירת הזוכה
פברואר – התכנסות ועדת השופטים לקביעת נהלי השיפוט
מרץ – קבלת פרטי המועמדים
אפריל – החלטה על מקבל המלגה
1 למאי – טקס הענקת המלגה
יולי/אוגוסט – יציאה ללימודים
חודש-חודשיים לאחר מכן – פרזנטציה בפני חברי הפורום

רשאים להגיש מועמדותם לקבלת המלגה: CFOsחברי פורום, או סגניהם, שגילם ביום הענקת המלגה יהא מתחת לגיל 40.

להלן טופס הגשת מועמדות:

1. שם המועמד 00                                 

2. תאריך לידה של המועמד (יום, שנה וחודש)

00
3. תפקיד 00
4. חברה 00
5. שם הממונה הישיר 00
6. תפקיד הממונה הישיר 00
7. שם המנכ"ל 00
8. שם היו"ר 00
9. מחזור החברה ($) 00
10. מספר העובדים בחברה 00
11. בורסות בהן החברה נסחרת 00
12. מספר עובדים באגף הכספים 00
13. שמות הסגנים ו/או הכפיפים הישירים של המועמד 00
14. תיאור התפקיד של המועמד, ותחומי אחריותו 00
15. תפקידים נוספים של המועמד מטעם החברה  (למשל בחברות בנות) 00
16. תפקידים נוספים של המועמד שלא מטעם החברה 00
18. תפקידים ציבוריים של המועמד 00
19. תיאור המועמד עצמו את הישגיו הבולטים בשנה האחרונה 00

יש להוסיף בנספח:
1.   עמוד אחד של קורות החיים של המועמד.
2.  ניתן לצרף כל הערות או מסמכים שיכולים להוסיף

את טפסי המועמדות יש לשלוח במייל לפורום CFO עד ליום רביעי 14 למרץ 2007.

עבור לתוכן העמוד