PWC

דיון עם בכירי רשות המסים ואגף תקציבים בנושא מענקים ופיצויים בעקבות המלחמה

30/10/2023
דיון עם בכירי רשות המסים ואגף תקציבים בנושא מענקים ופיצויים בעקבות המלחמה (הגדל)

איתכם גם בחירום.
מפגש פורום עם רשות המסים ואגף תקציבים
בנושא:
מענקים ופיצויים בעקבות המלחמה

שהתקיים בזום
ביום ב' 30.10 בשעות 9:30-11:00

בהשתתפות:
• מירי סביון, משנה למנהל רשות המסים
• אמיר דהן, מנהל קרן פיצויים, רשות המסים 
• כפיר בטט, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר

להקלטת המפגש>>

 

נייר העמדה שהוגש לרשות המיסים ואגף התקציבים>>

המפגש משותף לפורום ראשי החברות ופורום CFO

עבור לתוכן העמוד