מלם טים

רוב לקינן: מס בולים יוקטן מ-4 פרומיל, בינואר 2006

* אין בכוונת רשות המיסים להגביר את הגביה במס בולים * היקף הגביה לשנת 2005 יעמוד על כ-700 מיליון ₪ * שיעור מס בולים יקטן רוחבית מ-4 פרומיל החל מינואר 2006, בשתי מדרגות עד לביטולו המלא של המס בינואר 2008.
30/10/2005

ביום חמישי האחרון נפגשה נגה קינן, יו"ר פורום CFO, עם איתן רוב, מנהל רשות המיסים, בין השאר – בנושא מס בולים. התקיים דיון בנוגע להיקף הגביה עד כה ורוב הבהיר כי אין בכוונת רשות המיסים להגביר את הגביה. רוב הסכים עם הנתונים שהציגה קינן לפיהם הגביה תגיע עד סוף השנה לכ-700 מיליון ₪. (סטטיסטיקות רצ"ב).

באשר לשנה הבאה, הודיע רוב יש בכוונת רשות המיסים למלא אחר החלטות ועדת הכספים מדצמבר 2004 ולהגיש הצעת חוק לאישור הועדה, לפיה, גובה המס של 4 פרומיל יקטן בשתי מדרגות לשנים 2006,2007 עד לביטולו המלא של החוק בשנת 2008. כזכור, בדיון בועדת הכספים, לאחר הלחצים התקשורתיים והלוביסטים שהפעיל פורום ה-CFO, ולאור המסמך שהגיש הפורום בדבר היקף הגביה האפשרי בנוגע ל"מסמך אחר", הוחלט על הקטנה רוחבית של היקף המס מינואר 2006. אנו צופים לכן, הקטנת המס בינואר2006 מ-4 פרומיל ל-2.5-2 פרומיל, ובינואר 2007 הקטנה נוספת לכ-1.5 פרומיל. בשנת 2008 יבוטל מס בולים. בשלב הנוכחי – טרם הגשת הטיוטא לחוק – פורום CFO ממשיך לעבוד על זירוז התהליך.

נתוני הגביה לשנת 2005

פורום CFO עוקב מקרוב אחר נתוני הגביה של מס בולים, כפי שהם מתפרסמים מדי חודש ע"י רשות המיסים ומנהל הכנסות המדינה.

מהגרף להלן, ניתן לראות בבירור כי שנת 2005 תסתיים בחריגה בגבית מס בולים, מעבר לרף שהציבה ועדת הכספים של הכנסת העומד על 600 מיליון ₪. סך הגביה תעמוד על כ-710 מיליוני ₪, ובכך תעקר את החלטת ביטול מס בולים כפי שהתקבלה בכנסת ב-31.12.2004 בכ-30%.
 

ההפחתה של 300 מיליון ₪ בדצמבר 2004, באה אחרי הגדלת הגביה של מס בולים ב-2004 ביחס ל-2003. הגדלה זו, נבעה בעיקרה מתחילתו של מסע גביה אגרסיבי של רשויות המס, שנבע מתיקון שהוגדר "טכני" אך פרשנות רשויות המס הפכו אותו לקרדום באמצעותו הוגדלה הגביה ב-2004 בכ-80 מיליון ₪. הגדלה זו נבעה מהמיסוי חדש של "מסמך אחר" בניגוד למקובל קודם לכן. אשר לכן, עקרונית הייתה ההפחתה של 300 מיליון ₪, צריכה לחול מסך הגביה של שנת 2003, ולעמוד ב-2005 על 500 מיליון ₪ בלבד.

נראה כי על אף פנייתו של הפורום למנהל רשות המיסים, איתן רוב, בתחילת ספטמבר, לא הופסקה גבייתו של מס בולים וכבר כיום, שלושה חודשים לפני תום השנה – הגיעה גבייתו של המס לתקרה כפי שהוצבה ע"י ועדת הכספים.

במידה ולא תיעצר הגביה ברף 600 מיליון ₪, הובטח ע"י איתן רוב לועדת הכספים, כי במקום 4 פרומיל הקיים כיום, ירד שיעור המס בהתאם. טרם הוצגה בפני ועדת הכספים של הכנסת הצעת התיקון לחוק ובו פירוט התחייבות זו.

עבור לתוכן העמוד