קרמבולה

פורום CFO דורש 50% לתמיכה בפרוייקטי מו"פ

ועדת הכספים התכנסה ביום 26 אפריל לענין אישור התנאים ואמות המידה למתן מענקים לא אשרה את התיקון לפיו כל הפרוייקטים יקבלו תמיכה של 50% למעט מקרים חריגים. בתמונה: יגאל נסים CFO ורינט, יו"ר ועדת מימון מו"פ בפורום CFO.
27/04/2006
בדיון, התנגדו שלושה חברי ועדה, תוך כדי תביעה להוסיף קריטריון של העסקת מדענים עולים. כתוצאה מכך, משך המדען הראשי את התיקון. הפורום יצטרך לעשות עבודה לוביסטית ותקשורתית כדי לוודא שהתיקון לחוק יוגש בשנית – ויעבור במהירות האפשרית.
לקראת הדיון בועדה, בנושא שבנדון, שלח הפורום מכתב תמיכה בתיקון לחוק ובו הודיע כי פורום ה-CFO תומך לחלוטין בנוסח המוצע ופירט את הנימוקים לכך. לאחר הכשלון בדיון בועדה, שלח הפורום מכתב זה, עליו חתומים יגאל ניסים, CFO ורינט ויו"ר ועדת מימון מו"פ בפורום, אביב בוים, CFO אורכית המכהן כסגן יו"ר הועדה ונגה קינן לכל חברי ועדת הכספים.

להלן הנימוקים:

נוסח זה בא לתקן את העיוות שנוצר במענקי המדען הראשי, ולפיו המענק הממוצע לפרוייקט מו"פ קטן באופן ניכר, מכ-47% בשנים 2001-2002 ל-38% בשנתיים האחרונות.

הקטנת שיעור תמיכה הממוצע בפרוייקט, נבעה מהנהגת שיעור התמיכה הדיפרנציאלי, לפיו יכולה ועדת המחקר לאשר פרוייקט אך להעניק לו תמיכה בהיקף מופחת של 40%, 30% ואפילו 20%. זאת בניגוד למצב שקדם לכך בו יכלה ועדת המחקר להעניק התמיכה בשיעור קבוע של 50%, למעט מבמקרים יוצאי דופן.

מטבע הדברים בתהליך עבודתן של ועדות, כאשר עומדת בפניהן הברירה להעניק ליותר חברות – סכומים מופחתים, או להעניק לפחות חברות – סכומים רגילים – הם יבחרו באופציה הראשונה. ועל כן, אנו רואים כי מיעוט מבוטל של החברות קיבלו בשנת 2005 תמיכה של 50%. בעוד שבשנים קודמות היה זה הרוב. המצב התהפך.

השתתפות המדינה בשיעור הנמוך מ-50%, הופכת פרוייקטי מו"פ, בהיקפים גדולים - לבלתי אפשריים לביצוע לחברות. זאת במיוחד באם נוסיף את העובדה, שפרוייקט שתקציבו מוערך ע"י החברה בסכום מסויים, עובר שלושה תהליכי קיצוץ: בפער בין היקף הפרוייקט המוצע להיקף הפרוייקט המאושר, בשיער התמיכה שקטן ובאי הכרה במלוא העלויות בשלבי הדיווח והבקרה.

למותר הוא להדגיש את חשיבות המו"פ למדינת ישראל, ואשר לכן הרינו להודיע לכבודו על תמיכתנו המלאה בהצעה המונחת על שולחן הועדה.
 
 
עבור לתוכן העמוד