גלו את הפוטנציאל הפיננסי באמצעות  פתרונות ה-IP החדשים של AON

הפורום מקים מרכז שאילתות ליישום תקינה בינלאומית

לאור הפרשנויות השונות בנושאי היישום של התקינה הבינלאומית, מקים הפורום מרכז שאילתות ייחודי לנושא זה. יזמה זו באה בעקבות הדיון שקיין הפורום בנושא ישום תקן 25 ובו השתתפו בנוסף לחברי הפורום - דב ספיר יו"ר המוסד לתקינה, גלית ניב בורשן E&Y ויגאל גוזמן BDO.
11/06/2006

בדיון עלתה הבעייתיות הנובעת מסעיף 11 לתקן 25 על הפרשנויות השונות הקיימות. דב ספיר, הסתמך על הבהרת רשות ני"ע והסביר את אופן ישום התקן על פי הבנתו. מן הדיון עלה כי הפרשנויות לתקן זה, וכנראה גם לתקנים נוספים עלולות להיות שונות בין משרדי רו"ח השונים.

לאור כך ביקשה נגה קינן את דב ספיר לסייע בתשובות לשאילתות שיועלו ע"י החברים, במידה ויתגלעו ספקות בנוגע לאופן ישום תקן זה או אחר וכל זה לקראת האימוץ הגורף של התקינה הבינ"ל בישראל.

אשר לכן, מתבקשים חברי הפרום המעוניינים בכך לפנות לפורום בנושאים שימצאו לנכון לקבלת התייחסות רו"ח, חברי פורום וכו'. כל אחד מהחברים מוזמן גם לפנות ישירות לדב ספיר.

 

עבור לתוכן העמוד