PWC

תחזיות 2013

24/01/2013

מדד האופטימיות של ה-CFO שבוצע בארץ ע"י פורום CFO, תוך השוואה לנתוני הסקר הגלובלי שנערך ע"י אוניברסיטת דיוק ו-CFO מגזין, מעיד על אופטימיות רבה של סמנכ"לי הכספים בארץ כלפי עתיד החברה בה הם מכהנים, בהשוואה בינלאומית, ובהשוואה מול מדד האופטימיות שלהם לכלכלת המדינה בה הם פועלים.

 

בסקר שנערך על ידי פורום CFO לגבי נושאים כלכליים העומדים על סדר היום השתתפו מעל 100 סמנכ"לי כספים בכירים במשק. כ- 60% מהם ענו כי הם פחות אופטימיים לגבי מצב הכלכלה המקומית לעומת שנה שעברה. 30% היו ללא שינוי ברמת האופטימיות שלהם ורק 15% ענו כי הם יותר אופטימיים. הדבר עולה בקנה אחד עם תחזיות הצמיחה של בנק ישראל לשנת 2013, אשר ירדו לאחרונה לשיעור של 2.8% מ- 3% ועם מצב הגרעון במשק אשר עלה לאחרונה לכ- 40 מיליארד שקלים. משרד האוצר השאיר את תחזיות הצמיחה שלו לשנת 2013 על שיעור של 3%.

 

תשובות ה-CFOs לגבי מצב הכלכלה הישראלית דומות לתחושותיהם של סמנכ"לי כספים ברחבי העולם לגבי המצב הכלכלי במדינתם. על פי סקר שנערך באוניברסיטת דיוק מדי רבעון לגבי מדד האופטימיות בקרב סמנכ"לי כספים ברחבי העולם נמצא כי 50% מאותם בכירים היו פחות אופטימיים בהסתכלות על כלכלת ארה"ב ואירופה,
ו- 43% מהם היו פחות אופטימיים בהסתכלות כלכלית גלובלית רחבה. עם זאת, כמחצית מהנשאלים היו יותר אופטימיים לגבי כלכלת אמריקה הלטינית לעומת שנה שעברה ורובם אף היו אופטימיים לגבי כלכלת אסיה, בנטרול כלכלות יפן וסין.

כשנשאלו סמנכ"לי הכספים המובילים בישראל לגבי החברה בה הם עובדים, 48% מהם היו יותר אופטימיים לעומת השנה שעברה. יש לציין שבאופן עקבי תשובות ה-CFOs, בארץ ובעולם, לאורך שנים יותר טובות ואופטימיות כשהדברים נוגעים לגבי מצב החברות עצמן מאשר מדד האופטימיות לגבי הכלכלה.

עוד בסקר עולה כי מעל 40% מסמנכ"לי הכספים טענו כי האתגר החיצוני העיקרי של החברה בה הם מכהנים הוא המצב הכלכלי הגלובלי ומיד אחריו: הרגולציה והמדיניות הממשלתית. עודף הרגולציה הינו נושא מעכב צמיחה ומקשה על התפתחות החברות, והמדיניות הכלכלית הממשלתית לעיתים יוצרת ערך שלילי במקום חיובי – טוענים ה-CFOs. 

האתגרים הפנימיים העיקריים עליהם הצביעו סמנכ"לי הכספים הם היכולת לשמר מרווחים,
היכולת לחזות תוצאות עסקיות וסיכוני שרשרת האספקה. 

משתתפי הסקר נשאלו גם לגבי הערכתם את שער הדולר לסוף שנת 2013.
48% ענו כי שער הדולר יעלה ל- 3.85 שקלים, כ- 20% מעריכים כי שערו יעמוד
על 3.7 שקלים, בעוד רבע מהמשתתפים מעריכים כי יגיע לשער של 4 שקלים.

 

 
שאלה נוספת נשאלה לגבי השינוי במחירי הנדל"ן לשנה הקרובה. רוב משתתפי הסקר, כ- 43%, ענו כי מחירי הנדל"ן, כממוצע ארצי יישארו יציבים
ברמות הנוכחיות. 38% מהבכירים העריכו כי תחול עליה של 5% במחירים,
ו- 15% העריכו כי תחול ירידה של 5% במחירים.

** לנוחיותכם מצ"ב קובץ PFD    

          

תחזיות 2013  תחזיות 2013
עבור לתוכן העמוד