מן העיתונות

פורום CFO ממליץ לחבריו לשקול הקמת חברות ניהול

פורום CFO, יוצא בצעד דרמטי וממליץ לחבריו לשקול להקים ולפעול באמצעות חברות ניהול. פעילות הפורום מגיעה בתגובה לתוכנית האוצר לקבוע את תקרות הביטוח הלאומי בפי 8 מהשכר הממוצע במשק, בניגוד להתחייבויות האוצר בעבר להחזיר את תקרת התשלומים לפי 5 מהשכר הממוצע כפי שקבוע בחוק. הפורום העביר לחבריו חוות דעת של עו"ד טלי ירון אלדר, יועצת הפורום ונציבת מס הכנסה לשעבר, ושל פרופ' יוסף גרוס, מומחה בממשל תאגידי, אשר מסבירות את הכדאיות הכלכלית ואת האפשרות החוקית לשכירים לעבור לפעול באמצעות חברת ניהול.
29/08/2010

קינן: "קנסות אכיפה מנהלית דראקוניים – איום מתמיד על מנהלים ודירקטורים"


הגרסה שתובא להצבעה של הצעת חוק אכיפה מנהלית שוללת כל אפשרות לביטוח או שיפוי, ומותירה את הדרג הניהולי והדירקטורים בחברות פגיעים לקנסות אישיים של עד מיליון ש"ח

פורום CFO תומך בעמדתו של פרופ' גושן, יו"ר הרשות לניירות ערך, לאפשר ביטוח ושיפוי לנושאי משרה על קנסות אכיפה מנהלית. לחלופין, מציע פורום CFO להפחית משמעותית את גובה הקנסות או לקבוע תקרת קנס של עד משכורת וחצי למבצע ההפרה
24/08/2010

"ישראל אינה אטרקטיבית מספיק למשיכת השקעות - שיעורי המס צריכים לעמוד על 15% באיזור המרכז ו-0% בפריפריה"

תא חברות זרות של פורום CFO, אשר מייצג את רוב החברות הרב-לאומיות העיקריות הפעילות בישראל ובהן, בין היתר, HP, IBM, SAP, אינטל, אפלייד מטריאלס, ווישי, טקסס אינסטרומנטס, מוטורולה, מיקרוסופט, פייזר פרמצבטיקה, פלקסטרונקיס וסנדיסק ישראל, שלח מכתב משותף ונוקב לראש הממשלה, שר האוצר ושר התמ"ת.
1/08/2010

פורום CFO יוצא למאבק נגד העלאת תקרת תשלומי הביטוח הלאומי

נגה קינן: "העלאת תקרת הביטוח הלאומי - רמיסה גסה של הבטחות שלטוניות וזריית מלח בעיני הציבור."

פרופ' אפרים צדקה: "ההעלאה של תקרת הביטוח הלאומי יוצרת נטל מס ליחידים בלתי נסבל וחריג בגובהו ביחס לכל העולם. זו אפליה ברורה לרעתם של השכירים והעצמאיים. מומלץ לשכירים להקים חברות."
15/07/2010

פרופ' ברנע לפורום CFO: מומלץ לחברות לתגמל מנהלים באמעצות "מניות חסומות" שיוחזקו ע"י נאמן, ובכך להפחית את שווי האופציות בדו"חות החברה

פרופ' אמיר ברנע, מי שעמד בראש ועדת ברנע למבנה התשקיף הבורסאי, נאם בנושא תגמול בכירים בטקס הענקת מלגה ע"ש אורן שטיינברג ז"ל שקיים פורום CFO.
14/07/2010
עבור לתוכן העמוד