שכר בכירים: רגינה אונגר, יו"ר וועדת דיווחים בפורום: הבעיה אינה בהנחיה אלא בכך שהיא רוחבית ואינה קובעת רף המגדיר מהו שכר חריג המחייב גילוי

28/01/2007

 

הנחיית רשות ני"ע שהתקבלה לאחרונה והמחייבת את החברות לחשוף את כל נתוני השכר,וההטבות, של בעלי התפקידים הבכירים בחברה תזיק לחברות, לא תתרום מידע רלוונטי לקוראי הדוחות, תסייע לתופעה של "גניבת מוחות" בחברות, ותייצר "רעש אירגוני" בתוך החברות. כך אומרים היום בפורום ה-CFO המאגד את סמנכ"לי הכספים הבכירים במשק. בפורום טוענים כי יש הגיון בדרישה מחברות ציבוריות לחשוף הטבות שכר חריגות של נושאי משרה הבכירים, אולם ההנחייה החדשה אינה מבחינה בין עיקר וטפל ועלולה לגרום נזק מיותר לחברות.
 
על פי ההנחיה שפירסמה בשבוע שעבר רשות ני"ע, כל חברה ציבורית תחוייב לדווח, בדיווח מיידי, את כל פרטי השכר והשיקולים שהופעלו בזמן קביעת השכר והתגמול הנוסף של כל בעלי התפקידים הבכירים בחברה, כולל פרטים על נימוקיהם של מי שהתנגדו לתגמול, הסברים השוואתיים על השכר שנקבע ביחס לשכר המשולם בחברות דומות ול"נתוני התגמול המקובל בענף", ועוד. בדברי ההסבר להנחיה נאמר שמטרתה היא לתת מידע למשקיע אודות תהליכי קבלת החלטות בתאגיד. בין נושאי המשרה אודותם יש לדווח יהיו לא רק חמשת בעלי השכר הבכירים, כפי שהיה עד כה, אלא גם את שכרם של מנהל השיווק, מנהל הכספים ותפקידים נוספים כל שהם עונים על הגדרת נושא משרה בכירה.
 
לדברי נגה קינן, יו"ר פורום ה-CFO  ההנחייה החדשה הנה תגובת יתר לאירועים חריגים והופכת את החריג לנורמה. לדבריה, ההנחיה נובעת מאירועי השכר בבנק הפועלים ובנק דיסקונט שטופלו טיפול מקומי ורחב והיו ממשיכים להיות מטופלים גם ללא ההנחייה האמורה. "מעבר לכך" אומרת קינן "מדובר בחדירה קשה ומופרזת לצינעת הפרט כאשר מעבר לנתוני השכר, הדיווח יצטרך לכלול את חוות הדעת האיכותית וההערכה של הדירקטוריון לכל אחד מנושאי המשרה בחברה".
 
לדברי רו"ח רגינה אונגר, יו"ר וועדת דיווחים בפורום, הבעיה אינה מטרת ההנחיה אלא בכך שהיא רוחבית ומחייבת פרסום נתוני השכר של  כל נושאי המשרה בחברה, גם כאשר שכרם סביר ואף נמוך, וקביעתו לא הושפעה מכל אינטרס זר. "ההשלכות של ההנחיה היא שכעת כל העולם יידע, בזמן אמת, כמה מרוויח כל אחד מנושאי המשרה  הבכירים בחברה, עובדה שתקל בעיקר על משרדי כח אדם וHEAD HUNTERS -  שיוכלו 'לגנוב' בקלות עובדים מהחברות. ההנחיה תיצור  בתוך החברות מתח ארגוני רב, תביא להתמרמרות בין מנהלים שיגלו ששכר חבריהם גבוה משלהם,  תגרור העלאות שכר, ותקשה על חברות ציבוריות להתחרות בשוק העבודה".
 
 לדברי אונגר, רשות ני"ע חייבת לשנות את ההנחייה ולקבוע רף של רמת שכר המחייבת דיווח אם בהתייחס לרווח, להון העצמי של החברה או לכל פרמטר אוביקטיבי אחר. אם קיים כשל שוק או מצב של ניגוד ענינים הגורם לאירועים של שכר חריג- יש לטפל בו, ואין לפגוע פגיעה רוחבית ובלתי מידתית במכלול החברות הציבוריות, ובזכות לפרטיות של עובדיהן.

 

yent  yent
ביזפורטל   ביזפורטל
דה מרקר  דה מרקר
עבור לתוכן העמוד