פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

הצטרפות

מצ"ב טופס הצטרפות עבור פורום CFO, החברות בפורום הינה של אדם בתפקיד ולא ניתנת להעברה.


לפורום מוזמנים להצטרף CFOs העונים על קריטריוני הקבלה המפורטים להלן:
חברי מועצה: CFOs חברות בעלות מחזור העולה על מיליארד ₪. .
חברי פורום: CFOs  בחברה בעלת מחזור גבוה מ-150 מיליון ₪ ו/או בחברה הנסחרת בבורסה.

תא חברות בצמיחה מהירה: סמנכ"לי כספים המכהנים במשרה מלאה בחברות הי-טק בעלות שיעור צמיחה גבוה.
חברים במעמד מיוחד: המנהלים הבכירים של השותפים האסטרטגיים בפורום.

 

דמי השתתפות שנתיים החלים בגין הזמנה להשתתפות בפעילות הפורום וקבלת

חומרים במייל ו/או בכל דרך אחרת.

את הטופס יש לשלוח למייל - sec@cfo-forum.org


עבור לתוכן העמוד