פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

חברי מועצה: CFOs בחברות בעלות מחזור העולה על מיליארד ₪.

מצ"ב טופס הצטרפות עבור פורום CFO, החברות בפורום הינה של אדם בתפקיד ולא ניתנת להעברה.


לפורום מוזמנים להצטרף CFOs העונים על קריטריוני הקבלה המפורטים להלן:
חברי מועצה: CFOs חברות בעלות מחזור העולה על מיליארד ₪. .
חברי פורום: CFOs  בחברה בעלת מחזור גבוה מ-150 מיליון ₪ ו/או בחברה הנסחרת בבורסה.

תא חברות בצמיחה מהירה: סמנכ"לי כספים המכהנים במשרה מלאה בחברות הי-טק בעלות שיעור צמיחה גבוה.
חברים במעמד מיוחד: המנהלים הבכיריםשל השותפים האסטרטגיים בפורום.

 

דמי השתתפות שנתיים החלים בגין הזמנה להשתתפות בפעילות הפורום וקבלת

חומרים במייל ו/או בכל דרך אחרת.

את הטופס יש לשלוח למייל - sec@cfo-forum.org


עבור לתוכן העמוד