בססח

מצגות

5/01/2011
סקר תחזיות 2013  סקר תחזיות 2013
תקן 35  תקן 35
טיוטת ניר עמדה הגבלים עסקיים  טיוטת ניר עמדה הגבלים עסקיים
ישיבהתיקון 20  לחוק החברות  ישיבהתיקון 20 לחוק החברות
פרוטוקול תא כלכלנים 18.3.13  פרוטוקול תא כלכלנים 18.3.13
נייר עמדה לתגובה על תורת הערכת השפעת הרגולציה – RIA  נייר עמדה לתגובה על תורת הערכת השפעת הרגולציה – RIA
Directors  Directors
hp_מדיניות  hp_מדיניות
פוקס_מדיניות  פוקס_מדיניות
חשכל_מדיניות  חשכל_מדיניות
פרוטוקול- פוקס_מדיניות  פרוטוקול- פוקס_מדיניות
directorate_24/4  directorate_24/4
 UBS   UBS
מערכות IT לשולחן ה CFO  מערכות IT לשולחן ה CFO
חוק ההסדרים טיוטה ראשונה  חוק ההסדרים טיוטה ראשונה
ישיבת השקה תא מנהלי מיסים  ישיבת השקה תא מנהלי מיסים
טופס הרשמה מנהלי מיסים  טופס הרשמה מנהלי מיסים
טופס רישום לפורום - לתא מנהלי מסים (בלבד) בפורום CFO  טופס רישום לפורום - לתא מנהלי מסים (בלבד) בפורום CFO
טופס מועמדות לאות הוקרה ל- cfo  טופס מועמדות לאות הוקרה ל- cfo
טופס הרשמה קורס דירקטורים  טופס הרשמה קורס דירקטורים
השקת תא תעשייתיות  השקת תא תעשייתיות
טיוטת נייר עמדה - הסדרי חוב  טיוטת נייר עמדה - הסדרי חוב
פרוטוקול מפגש חברות טכנולוגיות 26.6.13  פרוטוקול מפגש חברות טכנולוגיות 26.6.13
מפגש חברות טכנולוגיות - מצגת אמיר שוורץ  מפגש חברות טכנולוגיות - מצגת אמיר שוורץ
מפגש חברות טכנולוגיות - מצגת אלרון  מפגש חברות טכנולוגיות - מצגת אלרון
מפגש חברות טכנולוגיות - מצגת אלון  מפגש חברות טכנולוגיות - מצגת אלון
מפגש חברות טכנולוגיות - ענת גיל נס  מפגש חברות טכנולוגיות - ענת גיל נס
מפגש חברות טכנולוגיות -נובלסט  מפגש חברות טכנולוגיות -נובלסט
ישיבת הסדרים פנסיונים 7.7.13  ישיבת הסדרים פנסיונים 7.7.13
נשים מובילות דרך  נשים מובילות דרך
סיור נמל אשדוד  סיור נמל אשדוד
שטראוס גרופ_מדיניות  שטראוס גרופ_מדיניות
האוזר_מדיניות_מצגת  האוזר_מדיניות_מצגת
טופס מועמדות למלגה על שם אורן שטיינברג  טופס מועמדות למלגה על שם אורן שטיינברג
למיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח דרוש עוזר חשב - קוד משרה 10/2012  למיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח דרוש עוזר חשב - קוד משרה 10/2012
נייר עמדה של פורום CFO בנושא הסדרת היעדרות עובדים עקב מצב בטחוני  נייר עמדה של פורום CFO בנושא הסדרת היעדרות עובדים עקב מצב בטחוני
אילת 2012 טפסי הרשמה  אילת 2012 טפסי הרשמה
פרוטוקול ישיבת מועצת הפורום בבנק הפועלים, יוני 2012  פרוטוקול ישיבת מועצת הפורום בבנק הפועלים, יוני 2012
טיוטא לנייר עמדה - תיקון 20 לחוק החברות  טיוטא לנייר עמדה - תיקון 20 לחוק החברות
טיוטת חוזר מס הכנסה כללי חשבונאות מקובלים לפי סעיף 131  טיוטת חוזר מס הכנסה כללי חשבונאות מקובלים לפי סעיף 131
תכנית כנס אילת 2012  תכנית כנס אילת 2012
IFRS 2  IFRS 2
ועדת מיסים עקיפים 19.9.12  ועדת מיסים עקיפים 19.9.12
IFRS צוות 4  IFRS צוות 4
בנק הדואר - אירוע שנתי 2013  בנק הדואר - אירוע שנתי 2013
סטיואר מ.גראנט - אירוע שנתי 2013  סטיואר מ.גראנט - אירוע שנתי 2013
מנורה מבטחים פנסיה - אירוע שנתי 2013  מנורה מבטחים פנסיה - אירוע שנתי 2013
קורס עדכונים במיסוי בינלאומי  קורס עדכונים במיסוי בינלאומי
תקן הערות 35  תקן הערות 35
דיוידנד נייר עמדה תיקון30.1  דיוידנד נייר עמדה תיקון30.1
נייר עמדה - מבחנים לחלוקת דיבידנד  נייר עמדה - מבחנים לחלוקת דיבידנד
נייר עמדה הפורום - תקן 35  נייר עמדה הפורום - תקן 35
תוצאות סקר דיווח חופשות   תוצאות סקר דיווח חופשות
חווד גורמי ממשל 13.2  חווד גורמי ממשל 13.2
ניהול_סיכונים_מצגת_עופר  ניהול_סיכונים_מצגת_עופר
ניהול_סיכונים_מצגת_אריאל  ניהול_סיכונים_מצגת_אריאל
ניהול_סיכונים_מצגת_אלה  ניהול_סיכונים_מצגת_אלה
ניהול_סיכונים_מצגת_ירון  ניהול_סיכונים_מצגת_ירון
ניהולסיכונים_פרוטוקול_אלי  ניהולסיכונים_פרוטוקול_אלי
ניהולסיכונים_פרוטוקול_צביקה  ניהולסיכונים_פרוטוקול_צביקה
ניהולסיכונים_פרוטוקול_אלה  ניהולסיכונים_פרוטוקול_אלה
ניהולסיכונים_פרוטוקול_ירון  ניהולסיכונים_פרוטוקול_ירון
ניהולסיכונים_פרוטוקול_אריאל  ניהולסיכונים_פרוטוקול_אריאל
ניהולסיכונים_פרוטוקול_עופר  ניהולסיכונים_פרוטוקול_עופר
מצגת טל עצמון_תגמול בכירים_פברואר2013  מצגת טל עצמון_תגמול בכירים_פברואר2013
מצגת_pdf_טלעצמון_  מצגת_pdf_טלעצמון_
תיקון20_ניהול_סיכונים  תיקון20_ניהול_סיכונים
תא תקשורת ומדיה  תא תקשורת ומדיה
מצגת לן רוזן  מצגת לן רוזן
מצגת דרור מורן  מצגת דרור מורן
מצגת הלפרין  מצגת הלפרין
מצגת מאיר אוזן  מצגת מאיר אוזן
מצגת נחמה ברין  מצגת נחמה ברין
אות הוקרה כחלון  אות הוקרה כחלון
אות הוקרה בורסה  אות הוקרה בורסה
נאום ארדן  נאום ארדן
נאום פישר  נאום פישר
אות הוקרה זלדיס  אות הוקרה זלדיס
אות הוקרה דרור מורן  אות הוקרה דרור מורן
מצגת עמוס שפירא  מצגת עמוס שפירא
אמיר ברנע  אמיר ברנע
הודעה יעקב נאמן  הודעה יעקב נאמן
ברכת ראש הממשלה  ברכת ראש הממשלה
ברכת נגה קינן  ברכת נגה קינן
ראיון נעמה זלדיס  ראיון נעמה זלדיס
ראיון משה כחלון  ראיון משה כחלון
ראיון אסתר לבנון  ראיון אסתר לבנון
ראיון דרור מורן  ראיון דרור מורן
סקר גופי ממשל  סקר גופי ממשל
ועדת שופטים גופי ממשל  ועדת שופטים גופי ממשל
ועדת שופטים CFOs  ועדת שופטים CFOs
כתבה דה מרקר דפוס 1  כתבה דה מרקר דפוס 1
כתבה דה מרקר דפוס 2  כתבה דה מרקר דפוס 2
כתבה דה מרקר דפוס 3  כתבה דה מרקר דפוס 3
כתבה מגזין G  כתבה מגזין G
מצגת אכיפה מנהלית  מצגת אכיפה מנהלית
מצגת מפגש מועצה מזרחי טפחות 3.2.11  מצגת מפגש מועצה מזרחי טפחות 3.2.11
מפגש צמצום עלויות - טכנולוגית המידע ככלי להתייעלות וחיסכון  מפגש צמצום עלויות - טכנולוגית המידע ככלי להתייעלות וחיסכון
CFO and Cost Reduction Ben Lazarous - מפגש צמצום עלויות  CFO and Cost Reduction Ben Lazarous - מפגש צמצום עלויות
מפגש צמצום עלויות - כיצד תהליכי התייעלות משפיעים על הערכת שווי חברות  מפגש צמצום עלויות - כיצד תהליכי התייעלות משפיעים על הערכת שווי חברות
מפגש צמצום עלויות - עופר שגב  מפגש צמצום עלויות - עופר שגב
דוח ממשל תאגידי  דוח ממשל תאגידי
אישור דחיה רשות ני"ע  אישור דחיה רשות ני"ע
מכתב בקשת דחייה  מכתב בקשת דחייה
מינוי נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים  מינוי נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
IAFEI Quarterly Special Issue World Congress 2010  IAFEI Quarterly Special Issue World Congress 2010
צמצון עלויות - יצחק במבג'י - טכנולוגית המידע ככלי להתייעלות וחיסכון  צמצון עלויות - יצחק במבג'י - טכנולוגית המידע ככלי להתייעלות וחיסכון
מעמד הפורום כארגון מקצועי  מעמד הפורום כארגון מקצועי
רשות ניירות ערך - פרמטרים להערכות שווי  רשות ניירות ערך - פרמטרים להערכות שווי
נייר עמדה פורום CFO פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי  נייר עמדה פורום CFO פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי
תקנון הפורום  תקנון הפורום
עיקרי הדברים ממפגש מועצת פורום CFO עם הנהלת בנק הפועלים 2011  עיקרי הדברים ממפגש מועצת פורום CFO עם הנהלת בנק הפועלים 2011
מצגת פרופ' ליאו ליידרמן  מצגת פרופ' ליאו ליידרמן
מצגת אכיפה מנהלית איתן גרינברג  מצגת אכיפה מנהלית איתן גרינברג
מצגת טובי בכר  מצגת טובי בכר
מצגת אבירם להב  מצגת אבירם להב
מצגת יהודה לוי  מצגת יהודה לוי
פרוטוקול אירוע כיוון העסקים מערב למזרח  פרוטוקול אירוע כיוון העסקים מערב למזרח
סקר תפקיד ה-CFO  סקר תפקיד ה-CFO
נייר עמדה העברת עובדים דיווח למס הכנסה  נייר עמדה העברת עובדים דיווח למס הכנסה
פנסיה  פנסיה
CFO Forum Logo  CFO Forum Logo
עבור לתוכן העמוד