מבטחים

ניהול החיסכון הפנסיוני בחברות

9/07/2013
הגדל

ב- 70% מהמקרים ה- CFO אחראי על קבלת ההחלטות בנושא הפנסיוני
כך עולה מתוצאות סקר


נושא החיסכון הפנסיוני מהווה בכל עת ענין ניהולי ומקצועי מורכב, הנמצא בבסיס מערכת היחסים של החברה ועובדיה. ב-70% מהמקרים ה-CFO אחראי , בין אם לבד או בשיתוף עם גוף אחר בארגון, על קבלת ההחלטות בנושא הפנסיוני. הסקר חולק לשאלות המתייחסות לארגון בו מכהן ה-CFO, ולשאלות ברמה האישית על החיסכון הפנסיוני של המשיבים. מתוך הסקר עולים נתונים מעניינים כגון הנתון שב-93% מהחברות מתבצעת מדי פעם בחינה מחודשת של ההסדרים הפנסיוניים לעובדים בממוצע פעם ב-1.9 שנים אך לא יאוחר מפעם בחמש שנים, ומוך הנתונים ברמה האישית כ- 90% מה-CFOs יודעים מה יהיה גובה הקצבה שיקבלו בעת פרישה

סקר פנסיוני  סקר פנסיוני
עבור לתוכן העמוד