מבטחים

קורס הכשרה לתפקיד דירקטור

9/06/2013

מרכז ההשתלמויות בפורום CFO שמח להזמינך להירשם לקורס

 
CFO" בדירקטוריון - הכשרה לתפקיד דירקטור - סוגיות נבחרות"

קורס הכשרה לתפקיד דירקטור הינו קורס יעיל ביותר המעניק כלים ל- CFO המעוניין לפעול או הפועל כדירקטור.  עיקרו של הקורס יעסוק בליבת תפקיד הדירקטור בעל מומחיות חשבונאית פיננסית -  מאחר והקורס מיועד ל-CFOs נדלג על נושאים שבידע מוקדם של CFOs.

הקורס יתקיים בארבעה מפגשים, בימי שלישי, בתאריכים ה-1.10.13 , 8.10.13, 15.10.13 וה-22.10.13, בשעות אחה"צ.

כבכל הקורסים המתקיימים בפורום, מספר המקומות מוגבל ביותר על מנת לאפשר דיון ולימוד מעשי - מומלץ להקדים ולהירשם.

להלן רשימת הנושאים הנבחרים שיועברו במסגרת הקורס:

1.      השתנות הסביבה הרגולטורית המתהווה בארץ ובעולם - מבט מלמעלה: 

·         מגמות, ציפיות הרשות, מיפוי חשיפות עיקריות וסוגיות מפתח

·          אכיפה מנהלית - דגשים מהניסיון הנלמד 

2.        התיקונים בחוק (תיקונים 16 עד 20) והשלכתם על חובת דירקטורים ונושאי המשרה - משמעויות בראיה רחבה

·         לאן מוביל המחוקק

·         אחריות פלילית ואחרת 

·         מדיניות ויישום התגמול

3.        רכישות ומיזוגים והערכות שווי - הדירקטוריון, וההנהלה בפיתוח עסקים בכלל ובעת רכישה

4.        ניהול משבר - הדירקטוריון, וועדות הדירקטוריון וההנהלה לפני בעת ואחרי משבר...

·         סימני התרעה, אזהרת רווח, חדלות פרעון ....

·         ניהול הסדרי חוב

5.        ניהול סיכונים - הגדרת תיאבון הסיכון (!), מיפוי כולל של הסיכונים (מה קיים ומה מוזנח בד"כ) וטיפול אפקטיבי בהם. מהקמת המודל ועד ניהולו בשוטף כולל בקרה וביקורת. 

6.        תפקיד ה-CFO כמנהל סיכונים ומרכז העבודה מול הדירקטוריון. 

7.        עבודה נכונה של ההנהלה מול הדירקטוריון -

·         איסוף המידע הרלוונטי בזמן, הכנת אפקטיבית לדיון! תהליך קבלת החלטות. מי עושה מה וכיצד

·         מצגות אפקטיביות לדירקטוריון וועדותיו- כיצד ?

8.        דירקטור במיעוט – כיצד מתנהלים וממצים את התהליך ומונעים חשיפה ככל שניתן...

>>  הקורס יהיה מלווה בניתוחי אירוע ותאור "תאונות עבודה" ומחירן

מצ"ב טופס הרשמה - נשמח להרשמתך

 

עבור לתוכן העמוד