גלו את הפוטנציאל הפיננסי באמצעות  פתרונות ה-IP החדשים של AON

הכללת נושאים הטעונים חקיקה יסודית בחוק ההסדרים אינה ראויה

29/05/2013
הגדל

 כל ההצעות המתייחסות לתיקון נקודתי בנושאי מס שונים, שאינם שיעורי המס כשלעצמם, אינם שייכים לחוק ההסדרים. לפיכך, רבים הנושאים המועלים בתכנית שאינם רלוונטיים לחוק ההסדרים, והעברתם בחקיקה מהירה וכלאחר יד תפגע בטווח הארוך במשק ובכלכלה הישראלית בהיבטים רבים, וחלקם בלתי צפויים. חקיקת מס מטבעה היא חקיקה שמתווה מדיניות ארוכת טווח ולכן יש צורך בזמן ארוך יותר על מנת לחוקק אותה.

כמו כן, ראוי לשמור על האיזון בין זכות רשות המסים לגבות את מס האמת לזכות ולצורך של הנישום להתייעץ יעוץ חופשי ונקי על מנת לעמוד בהוראות החוק. ההצעות הכלולות בנושאים השונים יצרו לחץ להקטנת היקף הייעוץ – אשר תפגע ביכולת הנישומים להגיע לתשלום מס נכון ואמיתי.

עוד יש לציין כי ההצעות ברובן חד צדדיות (לטובת רשות המסים), זאת בעוד שרשות המסים פועלת פעמים רבות באופן אגרסיבי, כשרק בעלי ממון יכולים להתגונן כנגד פעולות חד צדדיות של הרשות. זאת ועוד - אין כיום כל הגנה בפני מקרים של יחידים או חברות אשר הרשות פועלת כנגדם באופן תוקפני לשווא. נדגיש כי בחקיקה הקיימת, בנושאים בהם עוסקים התיקונים המוצעים, ישנם עיוותים רבים – גם לגישת גורמים ברשות המסים – אך משום מה לא נמצא מקום לתיקונם של אלה במסגרת החוק המוצע.

לגבי כוונת רשות המסים לחייב חברות להצהיר ולצרף חוות דעת בנושאי מס, במסגרת "צעדים נוספים למלחמה בהון השחור", אנו נגיב בצורה מקיפה לאחר שיפורסם תזכיר החוק בנושא.

אולם,ראוי לציין כבר כעת, כי אין כל קשר בין ״הון שחור״ לבין חוות דעת משפטיות בתחום המסים הניתנות לחברות הציבוריות באופן שוטף. החברות הפועלות בישראל אינן גונבות, וודאי אינן עוסקות בהעלמת מס או שהן חשודות בהחזקת הון שחור. חלק ניכר מחוות הדעת בנושאי מס שמקבלות חברות, כלל אינן רלוונטיות לתכנוני מס ועוסקות במהות החוק. בנוסף, תכנוני מס שמטרתם הקטנת תשלומי מס הם לגיטימיים בכל העולם והרבה פעמים פועל לטובת מדינת ישראל כאשר שיקול של הקטנת מס יביא לעברת עסקים לישראל. יתרה מזאת, אין שום הגיון ״להעניש״ חברה המתייעצת עם מומחה מס ומקבלת חוות דעת, לעומת חברה אשר מבצעת את אותה פעולה בדיוק ללא יעוץ וללא חוות דעת.

נייר עמדה חוק ההסדרים  נייר עמדה חוק ההסדרים
עבור לתוכן העמוד