מלם טים

קובי פיגנבוים UBS: ה-CFO חיוני בניהול הון אישי ומשפחתי

14/04/2013
הגדל
"ה-CFO נתפס כאיש אמון גם בהחלטות האישיות ביותר – האם לקנות בתים לילדים, האם לתת להם כסף לתחילת החיים וכו'", אמר פיגנבוים. הדבר בולט בעיקר בחברות פרטיות, בהן קיים פחות ניגוד עניינים וממילא הבעלים משלם משכורת ה-CFO, והוא מתייחס לייעוץ הפיננסי כחלק ממכלול השירותים. גם בגופים כמו קרנות הון סיכון, בהן קבוצת השותפים מנהלים כסף וה-CFO הוא לעתים אחד מהשותפים, השותפים בד"כ מתייעצים עמו על נושאים כספיים אישיים".

"סוגיה זו של ניהול ההון האישי בחברות ציבוריות היא בעייתית", אמר פיגנבוים במפגש. לפני קבלת ההחלטה האם לנהל את ההון האישי של הבעלים, ה-CFO צריך לשאול את עצמו האם ברשותו הכלים המתאימים לכך, הזמן והידע המקצועי המתאים, מהן בדיוק ציפיות הבעלים, האם קיימת התנגשות אתית והאם ניתן לפתור הדברים על ידי מיקור חוץ.

אחת הבעיות הקריטיות בניהול הון למשפחות אמידות היא שליטה בידע, הדיווח והבקרה, ציין פיגנבוים. ניהול ההון הינו מורכב לאור העובדה שקיימות השקעות פיננסיות בארץ ובחו"ל, קיים פיזור בין מספר גורמים פיננסיים, השקעות ריאליות, השקעות בנדל"ן בארץ ובחו"ל. הדבר מחייב נושאי מיסוי מרובים והדיווח והשליטה על הנעשה בתיק המשפחתי לרוב נשאר בידי ה-CFO. הדבר מעמיד את ה-CFO בסיכון גבוה יותר מכיוון שהניהול נעשה ברמה האישית ולא ברמת החברה, ציין פיגנבוים. "ולכן קיימת חשיבות גבוהה מאד ל"גב" המקצועי המוחלט שה-CFO מקבל בכדי לנהל את ההון המשפחתי.טוב יעשה ה CFO אם יראה את תפקידו בעניין זה כ"מומחה של מומחים" על מנת להביא למשפחה את הפתרונות המתאימים ולא כמי שיבצעם בעצמו. תפקידנו להביא את הפתרונות היישומיים לאותו חזון מקצועי שמבקש ה-CFO בשם הבעלים."

UBS השיקה בארץ את תחום ה-Wealth Management לפני כשנה וחצי. "ישראל נחשבת היום יעד אסטרטגי חשוב של הבנק. יש לנו כיום מערך מלווים פיננסים בארץ אשר עובדים עם הלקוחות ומספקים שירות של ניהול וייעוץ השקעות הן בחו"ל והן בארץ," ציין פיגנבוים.

לפרוטוקול המפגש

 

עבור לתוכן העמוד