PWC

אות לאיכות ומצוינות הוענק למיכל עבאדי-בויאנג'ו החשבת הכללית במשרד האוצר

10/04/2013
הגדל

בנימוקי חבר השופטים ציינו חברי הועדה  כי בשל מדיניותה הכלכלית האחראית, בשל רתימת ניסיונה המגוון והצטיינותה בעשייה תוך שיפור חשוב בעבודה הממשלתית, אשר תרמו למשק הישראלי לצלוח אתגרים מורכבים בזירה העולמית ובמישור המקומי כאחד מוענק למיכל עבאדי-בויאנג'ו אות הוקרה לאיכות ומצוינות.

הצטיינותה של עבאדי-בויאנג'ו בתפקידה כחשבת הכללית, בולטת במיוחד לאור התנאים הסביבתיים המורכבים ששררו לכל אורך כהונתה - הן נוכח המשברים הכלכליים בזירה העולמית הפוקדים חדשות לבקרים ומחייבים הערכות מתמדת וקריאת מפת המציאות נכוחה, והן נוכח האתגרים הקשים מבית, בעיקר לאור התמורות הכלכליות שחווה המשק בתקופה האחרונה והמשמעת התקציבית המתחייבת מהן. התנהלות אחראית זו בתפקיד כה בכיר ובתקופה רגישה של מערכת בחירות וכינון ממשלה, הינה בעלת משקל מכריע לעבודת המגזר הציבורי ובעלת תרומה שלא תסולא בפז למשק הישראלי ולמעמדו בעולם.

לאחר קבלת האות, הרצתה החשכל"ית בפני משתתפי הכנס בעניין אתגרי החשכ"ל בשנת 2013. בהרצאתה הסבירה על ניהול תקציב המדינה בשנה שבה תקציב המדינה לא מאושר, על מנגנוני הפעולה וזאת על מנת לאפשר פעילות תקינה ורציפה של הממשלה.

 

עבאדי בוינג'ו ציינה "כי במסגרת עבודת ההכנה שנעשתה באגף לפעולת הממשלה ללא תקציב מאושר מתבצע מעקב שוטף על הוצאות המשרדים ודרישותיהם, וכי אגף החשכ"ל פועלת יחד עם מנכ"לי המשרדים ולא מולם לצורך המשך העבודה השוטפת והתקינה של הממשלה" עוד ציינה החשכ"לית כי ועדת החריגים פותרת באמצעות כסף קטן בעיות גדולות, לדוגמא אישור תשלום מלגות לסטודנטים וכד'.

 

בהרצאתה ציינה החשכ"לית את העובדה כי למרות הגרעון בתקציב המדינה, ירד יחס החוב תוצר השנה לרמה של 73.2% וזאת שבעוד שברוב המדינות, גדל יחס החוב התוצר. החשכ"לית ציינה כי עליית היחס חוב תוצר במדינות המערב הינו סממן של המשבר הכלכלי באירופה ובארה"ב.  עבאדי בויאנג'ו ציינה כי למרות הירידה ביחס חוב תוצר, הוצאות הריבית ביחס לתוצר של הממשלה עדיין גבוהות יחסית לרוב המדינות המפותחות ועמדו על סך של 38.4 מיליארד ₪ ב- 2012 (4.1% מהתוצר). תכנית העבודה של יחידת החוב בחשב הכללי מטרתה אופטימיזציה של הוצאות הריבית של הממשלה.

 

 

הבחירה במצטיינים נעשתה על ידי חברי ועדת השופטים המורכבת מ- CFOs וגורמים מקצועיים: אביעד אבני CFO אינטל, איל קורן CFO שיכון ובינוי נדל"ן, דגנית פלטי CFO גרנית הכרמל השקעות, זאב בוטויניק CFO HP, עו"ד טלי ירון אלדר, יוסי טנא CFO אורמת, נגה קינן יו"ר הפורום, עופר לוי CFO סונול, שחר פלורנץ CFO קבוצת שטראוס ועו"ד רם כספי – המחויב ותורם לטקס זה לאורך שנים.

 

עמותת ה-CFOs לקשרי ממשל ומשק הינה ארגון שלא למטרות רווח, המיועד לשפר את הדיאלוג שבין החברות הפועלות במשק הישראלי לבין גורמי הממשל הכלכליים, בכוונה לעשות לשיפור הצמיחה, התעסוקה והשגשוג הכלכלי בישראל. העמותה פועלת לצד פורום CFO וחברים בה ומגבשים את עמדותיה CFOs בחברות המובילות במשק.

 

לדברי נגה קינן, יו"ר פורום CFO, "מאז 2003 אנו מעניקים אותות הוקרה לגורמי הממשל הכלכליים על תרומתם למשק הישראלי. אנו מאמינים שלצד הביקורת העניינית, חייב להיות גם פירגון להצלחות על מדיניות נכונה ויישומה האפקטיבי." עוד אמרה כי "אנו נמצאים כיום, מיד לאחר כינונה של ממשלה בישראל. תקופה בה ניתן לעשות חשיבה מחודשת ולייסד רפורמות חשובות שיביאו את המשק הישראלי להצלחות גם על רקע הסביבה הכלכלית-הגלובלית האתגרית".

עבור לתוכן העמוד