PWC

עו"ד טל עצמון, שותף, גולדפרב זליגמן ושות'

טל עצמון עומד בראש מחלקת מיסים ותגמול עובדים וחבר הוועדה האקזקוטיבית של גולדפרב זליגמן ושות'. טל מייעץ בנושאי מיסוי ישראליים ובינלאומיים סבוכים במגוון עסקאות מקומיות וזרות: רכישות ומיזוגים בארץ ובחו"ל, השקעות בחברות, ארגון מחדש, הנפקות לציבור והקצאות פרטיות, אג"ח ומוצרים פיננסיים אחרים. כן עוסק טל בתכנון מס מקומי ובינלאומי לתאגידים ישראליים וזרים ובתכנון מס אינדיבידואלי ליחידים עתירי נכסים ומתמחה בתחום הנאמנויות לתכנון מס ותכנון משפחתי. לטל מומחיות מיוחדת בתגמול עובדים בכירים, לרבות ייעוץ לדירקטוריונים בגיבוש תוכניות אופציות ותוכניות תמרוץ, בהסדרי מס וביעוץ בתחום ניירות הערך. טל מייצג חברות ציבוריות ופרטיות מהגדולות בישראל, בנקים, חברות היי- טק משלב ההקמה ויחידים בעלי הון. כן מייצג טל חברות ציבוריות גדולות מחוץ לישראל, בנקים בינלאומיים בישראל ונאמנויות זרות בישראל. משנת 2007 מכהן טל כדירקטור בשיכון ובינוי בע"מ. כן חבר ועדת חקיקה ומיסים של לשכת עורכי הדין.

מצגת  מצגת
פרוטוקול  פרוטוקול
עבור לתוכן העמוד