מבטחים

Haim Israel, Managing Director, Bank of America Merrill Lynch

Haim Israel is a managing director in Bank of America Merrill Lynch and the deputy head of EEMEA research and head of emerging Telecom research. Haim and his team have been top ranked in both the Extel and Institutional Investor Surveys for the past 5 years. Haim is a graduate of the University of Jerusalem and holds an MBA Degree.

מצגת - המזרח  מצגת - המזרח
מצגת - טלקום  מצגת - טלקום
עבור לתוכן העמוד