בססח

אודות הפורום

פורום CFOהוא הגוף המאגד והמייצג את סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק.


ייחודו של הפורום בהיותו מאגד את כלל המשק הישראלי – חברות תעשיה, מסחר ושירותים, חברות היי-טק ותעשיה מסורתית, ממרכז הארץ ומהפריפריה, חברות פרטיות, חברות ממשלתיות חברות הנסחרות בבורסה בארץ ובחו"ל.

 

כתוצאה מכל אלו, מייצג הפורום, יותר מכל גוף אחר, את הצרכים של כלל המשק הישראלי ללא הטיה סקטוריאלית או אינטרסנטית זו או אחרת. הפורום ממוקד בהבאת ערך לחבריו, בייצוג עמדותיהם ובטיפוח הידע המקצועי הנדרש בתפקידם בארגונים. הפורום יוזם כנסים, השתלמויות ודיונים מעמיקים העוסקים בנושאים הרבים והמגוונים הנמצאים על שולחנו של מנהל הכספים. כמו כן מהווה הפורום גורם מקצועי המייצג את עמדותיהן וצורכיהן של החברות במשק אל מול הרגולציה וגופי הממשל הכלכליים ונחשב בדרג הפוליטי ובקרב הפקידות הבכירה, בתקשורת ובמשק כאחד הגופים המשפיעים ביותר. זאת בגלל הרמה המקצועית הגבוהה של עמדותיו, נכונותו לקחת על עצמו משימות ומחויבותם הגבוהה של חברי הפורום.
 
עוצמתו של הפורום – היא עוצמתם של החברים בו. האינטרס אותו מייצג הפורום הוא האינטרס של החברות המובילות במשק הישראלי.
 
 
מטרות הפורום:
§לעשות ליצירתה של סביבה עסקית יעילה, נורמטיבית ותומכת צמיחה במשק הישראלי.
§לתרום לשיפור האיכות והמצוינות בתחום ניהול הכספים בחברות.
§ליצור מקום מפגש להכרות, התייעצות, לטיפוח הידע ויצירת פתרונות משותפים.
§לשמש במה לכל העוסקים בתחום הכספים לחשיפה אישית וארגונית.
§להוות צוות מקצועי לתגובות על אירועים במשק בנושאים כלכליים ועסקיים.


על מנת לממש מטרות אלו, מקיים פורום CFO  עשרות כנסים ומפגשים מקצועיים לאורך השנה, מקיים קורסים והשתלמויות על בסיס קבוע, מפעיל 22 ועדות ותאים מקצועיים וממוקדים, מכין סקרים וניירות עמדה אשר מבטאים את עמדת החברים ומקיים קשרים שוטפים עם כל גופי הממשל והרגולציה הכלכליים.
 
 
חברי הפורום
הפורום מונה למעלה מ-650 CFOsהמכהנים בחברות המובילות במשק, אשר מחזורן השנתי הוא למעלה מ-40 מילון דולר. במועצת הפורום מכהנים כ-180 CFOsבחברות בעלות מחזור העולה על 200 מיליון $. חברי ועדת ההיגוי של הפורום כוללים את מנהלי הכספים המנוסים והבכירים ביותר במשק. לפורום מספר שותפים אסטרטגיים התורמים לחברי הפורום מניסיונם המקצועי בתחומי התמחותם.
 
מעמדו המשפטי של הפורום:
הפורום הינו חברה פרטית המוגדרת כ"ארגון מקצועי", ובכפוף לכך איננו מחלק דיווידנד. ייצוג החברים ועמדותיהם, כמו גם אופן פעילותו של הפורום נעשה בהליך מסודר המפורט בתקנון.
 
ועדת ביקורת:
עבודת הביקורת השנתית נעשית ע"י E, ומדווחת לועדת הביקורת החיצונית בה חברים: רו"ח יצחק פורר (יו"ר Eלשעבר) ועו"ד טלי ירון-אלדר.
 
 
וועדות בפורום
·הוועדה לדיווחים כספיים והקשר עם הרשות לני"ע, בראשות דגנית פלטי CFOגרנית הכרמל השקעות
·ועדת מימון:
oועדת המשנה למימון בנקאי, בראשות דור קלימן CFOדוד לובינסקי
oועדת המשנה למימון חוץ בנקאי, בראשות אבי פלדמן CFOמכשירי תנועה
·הוועדה לניהול סיכונים ומכשירים פיננסיים, בראשות סיגל ברמק, ישראכרט
·ועדת עידוד השקעות הון, בראשות איתן אברמוביץ CFOBright-Source Energy
·הועדה למס-הכנסה, בראשות יואב נחשון CFOהחברה המרכזיתלמשקאות קלים
·הועדה למע"מ ומסים עקיפים,בראשות אילן קליגר CFOדור אלון
·הועדה למיסוי בינלאומי, בראשות יוסי טנא CFOאורמת
·הועדה ל-IT, בראשות בני הניג CFOIBM
·ועדת IR, בראשות דן זיסקינד CFOטבע לשעבר
·ועדת תקצוב ובקרה, בראשות דודי ניניו, סגן ראש אגף תקצוב ובקרה, מכבי שירותי בריאות
·ועדתהשקעות לנכסים נזילים בראשות רוני הימן CFOחברה לנכסים ובניין
 
 
 
תאים בפורום
·תא חברות החזקה ותאגידים ישראליים בינ"ל בראשות אלון גרנות CFOפרוטרום
·תא חברות נסחרות בחו"ל, בראשות איל דשא CFOטבע
·תא חברות ממשלתיות, בראשות הראל בלינדה CFO חברת החשמל
·תא רשתות שיווק, בראשות דרור מורן CFOריבוע כחול
·תא חברות זרות הפועלות בישראל, בראשות אביעד אבני CFOאינטל
·תא ארגונים ציבוריים, בראשות שעיה ז'ילונקה CFOמכבי שירותי בריאות
·תא תקשורת ומדיה, בראשות אודי שניג CFOמעריב
·תא חברות עתירות ידע, בראשות טל פיין, CFOצ'ק פוינט
·תא לקידום חברתי כלכלי בפריפריה, בראשות גיל וייסלר, CFOווישיי ישראל
 
הנהלת הפורום
נגה קינן, יו"ר
עפר לביא, מנכ"ל מרכז ההשתלמויות
עו"ד מיכל קורן, מנהלת תוכן וקשרי ממשל
כנרת בן אשר, מנהלת שיווק וקשרי חברים
נורית פינקלשטיין, מנהלת אדמיניסטרטיבית
צביה יוסיפון, מנהלת אירועים


ייעוץ משפטי
עו"ד טלי ירון אלדר, תדמור ושות'
 
 
מזכירות הפורום

פנחס רוזן 72, טופ דן, תל אביב 6951294 טלפון: 03-5104555 פקס: 03-5170918
sec@cfo-forum.org

עבור לתוכן העמוד