PWC

דיון מועצת פורום CFO באירוח ובהובלת משה לארי, מנכ"ל מזרחי טפחות

דיון מועצת פורום CFO

באירוח ובהובלת

משה לארי, מנכ"ל מזרחי טפחות.

בנושאי מאקרו כלכלה של המשק הישראלי ותחזיות כלכליות בהובלת מנכ"ל מזרחי טפחות.

שיתקיים בחדר דירקטוריון הבנק

ביום רביעי 24.7 בשעות 9:00-11:30.


תאריך 24/07/2024
הדפס
עבור לתוכן העמוד