PWC

דיון הפורום עם מנכ"ל רשות החדשנות, ממוקד לצרכי סקטור ההייטק

אתכם, גם בחירום.
הקלטת דיון פורום ממוקד
 לצרכי סקטור ההייטק

 

שהתקיים בזום ביום א', 12.11
בשעות 11:00-12:30

 

בהשתתפות:
>דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות

 

להקלטת המפגש>>

למצגת לדרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות>>

לנייר העמדה שיצא לדרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, בנושא זה>>

 תאריך 12/11/2023
הדפס
עבור לתוכן העמוד