PWC

מפגש המתח בין המשפטי והחשבונאי בדוחות הכספיים

עונת הדוחות - ישיבת ועדת דיווחים והקשר עם רשות ני"ע, על ההיבטים החשבונאיים, המשפטיים והדיווחייים ועל התאימות והממשקים ביניהם בעריכת הדוחות.

 

 

היבטים חשבונאיים בדוחות הכספיים

רו"ח יעל ג'רסי, שותפה, ראש המחלקה המקצועית, PwC Israel ויועצת חשבונאית לוועדת דיווחים

לפודקסט>>  למצגת>> 
 

היבטים משפטיים בדוחות הכספיים, ואיסור השימוש במידע פנים

עו"ד גור נאבל, שותף, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן ויועץ משפטי לוועדת דיווחים
 לפודקסט>>  למצגת>> 
 

היבטים דיווחיים בדוחות הכספיים

יפעת פלקון שניידר, שותפה, מחלקה מקצועית, EY ישראל
לפודקסט>>  למצגת>> 

 
תודה לנבו ברנר CFO מטריקס ויו"ר הוועדה על הובלת השיח והאירוח.
תודה לעו"ד גור נאבל, שותף, מחלקת תאגידים ושוק ההון גולדפרב זליגמן ויועץ משפטי לוועדה, לרו"ח יעל ג'רסי, שותפה, ראש המחלקה המקצועית, PwC Israel ויועצת הוועדה ולרו"ח יפעת פלקון שניידר, שותפה, מחלקה מקצועית EY ישראל.

 


תאריך 2/02/2023 09:30 12:00
מיקום באזור המרכז תבוא הודעה נוספת
הדפס
עבור לתוכן העמוד