PWC

מפגש בית עם יהלי רוטנברג, החשכ"ל

 

הקשר בין הממשלה בירושלים והעולם העסקי קריטי להצלחת כלכלת ישראל. 

חשוב לנו לראות את העולם ממשקפת החשכ״ל, וחשוב שאתם תראו את העולם מהפריזמה של הנעשה בשטח.

 

תודה ליהלי רוטנברג, החשכ"ל, ולסגניך בהנהלת החשכ"ל שהצטרפו לדיון

 

 תאריך 30/10/2022
הדפס
עבור לתוכן העמוד