PWC

מפגש Story Telling

נשמח להרשמתך למפגש Story Telling
שהתקיים בזום, ביום ב' 24.1.22, בין השעות 09:30-12:00

 

 שרון גזית, ראש מחלקת חברות וטכנולוגיה, גולדפרב זליגמן  למצגת>> לוידיאו הקטלת ההרצאה>> 
 מיכאל בלייואס CFO Vintage Investment Partners
 למצגת>>  לוידיאו הקטלת ההרצאה>>
 נועה גבין, מנחת Story Telling בכירה, Leave-a-Mark   הסדנה מיועדת למשתתפי המפגש בלבד על כן לא אושרה להקלטה או להפצת המצגת

 

 

 


תאריך 24/01/2022
הדפס
עבור לתוכן העמוד