מבטחים

קורס פיתוח עסקי ואסטרטגיה

cxo

 

בשיתוף

פורום מנהלי כספים ראשייםפורום ראשי החברות

 לטופס הרשמה


 

הרינו להזמינך להירשם ו/או לרשום את חברי הנהלה שלך לקורס פיתוח עסקי ואסטרטגיה.

 

*סילבוס הקורס:

 

טופס הרשמה קורס פיתוח עסקי ואסטרטגיה  טופס הרשמה קורס פיתוח עסקי ואסטרטגיה
סיליבוס  סיליבוס

תאריך 30/04/2019 - 28/05/2019
הדפס
עבור לתוכן העמוד