PWC

סמינר משא ומתן מתקדם ל-CFOs

סמינר משא ומתן מתקדם לCFOs

במציאות מורכבת ודינאמית בה אנו חיים – מרובת אינטרסים, שחקנים, זירות  וממשקים – מנהלים שיתמקדו רק בממד הטקטי של תוצאת המשא ומתן,

ולא יפתחו יכולת גבוהה לניהול תהליכי משא ומתן מורכבים יתקשו לשמר הישגים או להגיע לתוצאות יציבות לאורך זמן.

סמינר  זה אשר נתפר במיוחד למידותיהם של סמנכ"לי הכספים בארגון ייתן כלים אופרטיביים לניהול משא ומתן אפקטיבי יותר,

ניהול תקשורת (Communication) מוכוון משימה ותלוי הקשר, הן בתהליכי משא ומתן פנים-ארגוניים והן בתהליכי משא ומתן חיצוניים.

הסמינר מציג תפיסה ייחודית (™Negosystem) שפותחה ע"י עו"ד קריסטל המיישמת את עקרונות תורת המורכבות והחשיבה המערכתית (Complexity and System Thinking)  

על תהליכי משא ומתן דינמיים, מתוכה פותח מודל "חמשת הממדים".

ניהול מקצועי: עו"ד מוטי קריסטל

 

חמישה מפגשים בתאריכים:

מפגש ראשון -  יום שני   11.9.17

מפגש שני     - יום שני   25.9.17

מפגש שלישי - יום  שני  16.10.17

מפגש רביעי -  יום שני   30.10.7

מפגש חמישי - יום שני 6.11.17

 

בין השעות:

16:45-17:00– התכנסות

17:00-18:30 – שיעור

18:30-18:45– הפסקה

18:45-20:00– שיעור

 

 

תיאור המפגשים

מפגש ראשון 11.9.17 יום שני : משא ומתן: ממערכת מורכבת לתהליך מנוהל

במפגש המבוא תוצג תמצית תורת המערכות המורכבות וכלים העוסקים בחשיבה הקשרית, כאתגר לבניית  הסכמי  Win-win בתרבות הישראלית, ובאמצעות סימולציה נלמד את ההבדלים העיקריים בין משא ומתן פנימי ומשא ומתן חיצוני.

מפגש שני 25.9.17 יום שני : על פסיכולוגיה ותקשורת אפקטיבית במשא ומתן

המפגש יתמקד בהיבט הבין אישי במשא ומתן, ויקנה כלים לבניית פרופיל ראשוני של הצד השני לשולחן.  בחלקו השני של המפגש, דרך סימולציות מצביות, תוצג ותתורגל תמצית הפניה אל הצד השני, כאדם הניתן ל"פיצוח" ושכנוע.

מפגש שלישי 16.10.17 יום שני : על תפיסת הכוח במשא ומתן ובניית קואליציות סביב השולחן

המפגש יעסוק בעקרונות, בניית אסטרטגיה ותזמון טקטי של מהלכים לגיבוש קואליציות, תוך הבנה של תפיסת הכוח במשא ומתן ומהותם של "משחקים חוזרים". 

מפגש רביעי 30.10.17 יום שני: על תכנון וביצוע אסטרטגיה שיתופית במשא ומתן

במפגש זה, שיוקדש רובו לסימולציה עסקית בין יזם למשקיע, תוצג ותתורגל מתודה לניהול משא ומתן שיתופי, תוך דיון במשמעויות משא ומתן משתף בתרבות העסקית בישראל.

מפגש חמישי 6.11.17 יום שני: על "פילים" בחדר המשא ומתן: הבדלי תרבות, מגדר וגיל

המפגש יציג את הכלים הטקטיים להתמודד עם "פילים" החונים באופן תדיר בחדר המשא ומתן, ויסכם את התובנות המרכזיות מן הסמינר.

 

 

 

טופס הרשמה  טופס הרשמה

תאריך 11/09/2017
הדפס
עבור לתוכן העמוד