PWC

ארכיון חדשות הפורום

נייר העמדה של הפורום לעניין העלאת שווי שימוש ברכב

פורום ה-CFO הגיש לשר האוצר, לשר התחבורה ולשר הגנת הסביבה את נייר העמדה של הפורום בנושא שויי רכב.
17/11/2006

פרוטוקול ישיבת ועדת דיווחים - הוראות רשות ני"ע

בישיבה נדונו דרכי הפעולה והמשך לנושאים: IFRS – קביעת מועד הפסקת הכלכלה ההיפראינפלציונית בישראל, IFRS - הנחיות יישום IFRS ,תקנות גילוי בדבר היערכות ל-IFRS ,IFRS – היבטי מיסוי, תקנות גילוי בדבר אישור תגמול בכירים,נוסח טיוטא לתגובת הפורום שנוסח ע"י עו"ד נועם שרון ממשרד מיתר ליקוורניק, גילוי בדבר עו"ד ויועצים אחרים בתשקיף ובדיווחים אחרים, תגובת לשכת רואי החשבון בישראל, דו"ח ועדת גושן.
9/11/2006

רשות המסים החליטה להוריד את המס לעובדים שמימשו אופציות במחצית השניה של 2005

הפורום קורא לרשות המסים להמשיך ברפורמת מיסוי האופציות ולהפחית את המיסוי ל – 20%
9/11/2006

פערים משמעותיים נמצאו בסקר הפורום בנושא מחירי הליסינג כמו גם בתנאים הנלווים

19/09/2006

כנס הפורום באילת Best Practice

כ-180 CFOs ובכירי הממשל השתתפו בכנס שהתקיים במלון הנסיכה באילת.."חוות דעתם של ה-CFOs משפיעה על הצלחתן, צמיחתן והתפתחותן של החברות המובילות במשק ובכך משפיעים ה-CFOs במישרין על הצלחתה ושגשוגה של כלכלת ישראל" כך אמר שר האוצר אברהם הירשזון בברכתו לבאי הכנס. רובו של הכנס הוקדש למצגות חברי הפורום בחברות המובילות, בנושאים בהם עסקו בתקופה האחרונה, הייתה זו הזדמנות חשובה של ה-CFOs ללמוד זה מזה בנושאים מקצועיים.
18/09/2006

נייר העמדה של הפורום – קווים למדיניות כלכלית

אסור לפגוע באמון המשק בממשלה ע"י שינוי לרעה במדיניות המיסים.
21/08/2006

נייר עמדה של הפורום - פיצוי נזקי מלחמה

הקטנת האי-וודאות, תשובה הולמת לכל סוגי החברות, תגמול עובדים שהגיעו לעבודה למרות המלחמה ואפשרות לחברות לבחור בין מסלולי הפיצוי.
14/08/2006

פורום ה-CFO: יש להקטין את חוסר הודאות ולהפסיק את "מלחמות היהודים"

ביום חמישי האחרון, התקיימה ישיבה של חברי פורום הפועלים באיזור הצפון.
7/08/2006

פורום ה-CFO נרתם למשימה של איתור חברות עסקיות לאימוץ 35 גדודים לוחמים

עיקרו של האימוץ הוא הקניית תחושת בית לחיילים הלוחמים.
31/07/2006

נייר העמדה לענין הפחתת מחזור בסיס

טיוטת התקנות, כפי שהיא מנוסחת כעת, מותירה מחוץ לחוק את חלקה הגדול של התעשיה עתירת הטכנולוגיה.
29/06/2006

פרוטוקול ועדת המשנה למיסים - מ"ה

לעניין העלאת שווי רכב, להלן פרוטוקול הישיבה.
14/06/2006

עמדת הפורום לענין העברת ידע ויצור מן הארץ

להלן ניר עמדה של הפורום לענין מתן אישור להענקת רשיונות להעברת ידע, כפי שהועבר ללשכת המדע"ר.
11/06/2006

הפורום מקים מרכז שאילתות ליישום תקינה בינלאומית

לאור הפרשנויות השונות בנושאי היישום של התקינה הבינלאומית, מקים הפורום מרכז שאילתות ייחודי לנושא זה. יזמה זו באה בעקבות הדיון שקיין הפורום בנושא ישום תקן 25 ובו השתתפו בנוסף לחברי הפורום - דב ספיר יו"ר המוסד לתקינה, גלית ניב בורשן E&Y ויגאל גוזמן BDO.
11/06/2006

הפורום מקים מרכז שאילתות ליישום תקינה בינלאומית

לאור הפרשנויות השונות בנושאי היישום של התקינה הבינלאומית, מקים הפורום מרכז שאילתות ייחודי לנושא זה. יזמה זו באה בעקבות הדיון שקיין הפורום בנושא ישום תקן 25 ובו השתתפו בנוסף לחברי הפורום - דב ספיר יו"ר המוסד לתקינה, גלית ניב בורשן E&Y ויגאל גוזמן BDO.
11/06/2006

ישיבת ועדת מיסים בינ"ל בנושא מחירי העברה

ועדת משנה למיסוי בינ"ל התכנסה במשרדי E&Y באירוח שרון שולמן, שותף מיסוי בינ"ל יועץ לועדת המיסים של הפורום.
11/06/2006

במרכז ההשתלמויות קורס הכשרת דירקטורים

בין השאר יעסוק הקורס בנושאים: תפקידי בעלי המניות, סמכויות הדירקטוריו, תפקידי הדירקטוריון ועוד. בתמונה: עופר לביא מנכ"ל השמה ומנהל מרכז ההשתלמויות של פורום CFO
11/05/2006

מפגש מועצה: האתגר להיות CFO בתע"ש

ינון CFO תע"ש חושף בפני חברי מועצת הפורום: "בשוטף תע"ש היא חברה רווחית בעלת תזרים תפעולי חיובי הנובע מפעילות עסקית מוצלחת". בתמונה: זהר ינון CFO התעשייה הצבאית.
11/05/2006

מפגש מועצה: האתגר להיות CFO בתע"ש

ינון CFO תע"ש חושף בפני חברי מועצת הפורום: "בשוטף תע"ש היא חברה רווחית בעלת תזרים תפעולי חיובי הנובע מפעילות עסקית מוצלחת". בתמונה: זהר ינון CFO התעשייה הצבאית.
11/05/2006

במרכז ההשתלמויות קורס הכשרת דירקטורים

בין השאר יעסוק הקורס בנושאים: תפקידי בעלי המניות, סמכויות הדירקטוריו, תפקידי הדירקטוריון ועוד. בתמונה: עופר לביא מנכ"ל השמה ומנהל מרכז ההשתלמויות של פורום CFO
11/05/2006

ישיבת הועדה לעידוד השקעות הון

עייני, ראש מח' חוקי עידוד ברשות המיסים- "איננו רואים את עצמנו כגובי מס, אלא כמי שאמורים לתת שירותים לחברות". בתמונה: איתן אברמוביץ, CFO רד, יו"ר ועדת עידוד השקעות הון בפורום CFO.
8/05/2006
    [1-10]...[21-30]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 31 
  4. 32 
  5. 33 
  6. 34 
  7. 35 
  8. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד