בססח

נגה קינן: "פעילותו של הפורום מול גורמי ממשל בשנה האחרונה התרחבה מאוד"

14/09/2011

ברוכים הבאים,

יותר משנה עברה מאז הכנס השנתי האחרון של הפורום ביוני 2010, במלון הנסיכה באילת. הייתה זו שנה מלאת עשיה. הפורום גדל והתחזק, חותמם של ה-CFOs על החברות בהן הם מכהנים, המשק והמדינה – התעצם.

במישור החברתי, הגדיר הפורום פרוייקט של תרומה לידע הפיננסי בישראל על ידי תוספת/עדכון/שיפור של 100 ערכים בתחומי הידע הכלכליים/פיננסיים. זהו פרוייקט מאתגר הן בהיקפו והן בהשפעתו העתידית על השיח הציבורי בתחומי כלכלה ומשק. עד כה תרמו חברי הפורום 67 ערכים המעודכנים בויקיפדיה וחלקם אף בגלובס.

סקר בקרב חברי הפורום, העלה כי אחוזים ניכרים מהם רואים בחשיפה תקשורתית של CFO  תרומה חשובה לחברה בה הוא מכהן. יחד עם זאת, אחוז החשיפה התקשורתית של ה-CFOs עדיין נמוך. הסיבה המיוחסת לכך היא חוסר הנוחות שחשים CFOs רבים בסביבה התקשורתית. לשם כך, יצר הפורום ערוץ משותף עם גלובס, בחסות הונדה, שמטרתו העלאת חשיפתם של CFOs בתקשורת – בסביבה אוהדת. במסגרת זו, מתראיינים CFOs רבים בראיון וידאו או ראיון כתוב, עליהם, על החברה בה הם מכהנים ועל נושאים בהם הפורום מעונין להשפיע.

פעילותו של הפורום מול גורמי ממשל בשנה האחרונה התרחבה מאוד, וכללה מפגשים עם נגיד בנק ישראל - פרופ' סטנלי פישר, שר התקשורת - משה כחלון, שר המשפטים – פרופ' יעקב נאמן, מנכ"ל משרד האוצר – חיים שני, מנכ"ל משרד התמ"ת – שרון קדמי, המדען הראשי הנכנס – אבי חסון, יו"ר רשות ני"ע הקודם – פרופ' זוהר גושן – שהתחייב על זהירות מקסימלית ביישום אכיפה מנהלית כנגד נושאי משרה, והיו"ר הנוכחי – שמואל האוזר – שאשרר התחייבות זו. הפורום נפגש באופן שוטף עם בכירי רשות ני"ע, רשות המיסים ואחרים לליבון וקידום נושאים שעל הפרק.

חלק ניכר מלו"ז הפורום מוקדש להתעדכנות מקצועית ודיונים שבקצה תחומי הידע הנוגעים ל-CFOs. כך עסק הפורום בנושא צמיחת חברות והאסטרטגיה הנדרשת לכך, ועדת המימון בראשותו של ניסים מלכי CFO  אל-על דנה בנושא המאתגר של דירוג חברות, מועצת הפורום נפגשה ללמוד על תהליכים ושיקולים בהסדרי חוב – מנסיונם של אפריקה ישראל וצים, אלי יונס מנכ"ל מזרחי-טפחות כינס את מועצת הפורום לדון בנושאי מימון מרכזיים, וועדת מיסוי בינלאומי דנה בנושאים של מחירי העברה ודמי ניהול בחברה גלובלית. עסקנו בנושא תקציב מתגלגל לעומת תקציב קבוע, ויחד עם הנהלת בנה"פ ברשות יאיר סרוסי, ציון קינן וליאו ליידרמן דנו בחיזוי התפתחויות כלכליות בארץ ובעולם. במפגש פורום בנושא התייעלות וצמצום עלויות הביאו עופר שגבCFO  נס טכנולוגיות ונעמה זלדיסCFO  נטפים את נסיונם. מפגש פורום בנושא ביטוח אלמנטרי, נושאי משרה ופנסיוני – ליבן נושאים חשובים אלו. אלן גלמןCFO  בזק, יחד עם אבי גבאי המנכ"ל – אירחו את הפורום לדון בשוק התקשורת, ואבירם להבCFO  מכתשים אגן יחד עם ארז ויגודמן המנכ"ל אירחו את מפגש הפורום שעסק בסין כיעד לפיתוח עסקים.

הפורום הכין ניירות עמדה משמעותיים, המתבססים על עמדות שהציגו החברים, ובכלל זה בנושא מודל הטבות לחסכון הפנסיוני שהוגש לפרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחסכון במשרד האוצר. ניירות עמדה לרשות ני"ע בנושאי חקיקה שונים, ניירות עמדה בנושא מיסים ועוד.

הייתה זו שנה מלאה, עמוסה ומרתקת. נאחל לכולנו הצלחה ושגשוג בשנה הבאה.

 

נגה קינן

יו"ר הפורום

עבור לתוכן העמוד