PWC

נותרו עוד מקומות ספורים לכנס השנתי CFO BestPractice אילת 2011

21/08/2011

 

הכנס ייערך בימים ראשון - שלישי, 11-13 בספטמבר 2011 במלון דן אילת. החל ביום ראשון בבוקר, עד יום שלישי בצהרים.

השנה יתמקד הכנס בנושאים אותם העלו חברי הפורום בישיבת ועדת ההיגוי לכנס, תוך התייחסות לנושאים ה"חמים" בעולם ה-CFOs, ובהם:

 

·         תחזיות 2012 - פאנל מומחים

·         כישורי ניהול עבור ה-CFO (קבוצות עבודה)

·         החשיפה הפלילית של נושאי משרה להליכי אכיפה

·         מנהל פיתוח עסקים – מתחרה או שותף ל-CFO

·         ערפל קרב - אי וודאות בשיטת המס, מבחנים טכניים והליכי שומה

·         מושב מימון - אסטרטגיית מימון השקעות לאחר המשבר, שנה לוועדת חודק, הערכת שווי ואסטרטגיות השקעה בתקופות משבר

·         השלכות אסטרטגיות של חדשנות טכנולוגית*

·         אסטרטגיה למזרח

·         איך למנוע נזק לשורת הרווח?

·         חוק האכיפה המנהלית ותיקון 16 לחוק החברות

·         ממשל תאגידי: חידושים בתגמול בכירים ועסקאות בעלי ענין

·         מושב הסביבה הרגולטורית

·         ניתוח וניהול סיכוני מטבע, אינפלציה וריבית

·         ועוד

 

בין הדוברים, המרצים והמנחים:

 

·           גונן ביבר CFO כלל תעשיות ומנהל כספים IDB

·           פרופ' ליאו ליידרמן, כלכלן ראשי בנה"פ

·           רוברט פרקר, קרדיט סוויס

·           אלון גרנותCFO  פרוטרום

·           רו"ח יורם טיץ, שותף מנהל E&Y

·           רוני רימון, כהן רימון

·           יהודה לוי, מנכ"ל HSBC ישראל

·           דב פלדמן  CFO כתר פלסטיק

·           ערן צ'רניניסקי CFO מגדל

·           עו"ד דוד חודק, ראש משרד GKH

·           ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים בכנסת

·           איל קורן CFO שיכון עובדים

·           מוטי שור, מנכ"ל המימד השביעי

·           אלי יונס, מנכ"ל מזרחי-טפחות

·           יעקב גלברד, מנכ"ל פרטנר

·           ועוד

 

 

טופס הרשמה לכנס פורום CFO באילת 2011  טופס הרשמה לכנס פורום CFO באילת 2011
תוכנית כנס פורום CFO באילת  תוכנית כנס פורום CFO באילת
עבור לתוכן העמוד