מלם טים

בישיבה משותפת של תא חברות החזקה ותאגידים ישראלים רב לאומיים וועדת מיסוי בינלאומי נדונו סוגיות עדכניות במחירי העברה ודמי ניהול

בישיבה בראשות יו"ר התא אלון גרנות CFO פרוטרום ויו"ר הועדה יוסי טנא CFO אורמת הרצו עמרי יניב שותף מיסוי בינלאומי PwC והיועצת המשפטית לוועדה טלי ירון אלדר, על הנושאים העדכניים בתחום מחירי העברה ודמי ניהול, לאור היות השנה הפעם הראשונה שרשות המסים תדרש ליישם בבחינת השונות את הכללים החדשים בתחום שנכנסו לתוקף ב-2007.
4/04/2011
עבור לתוכן העמוד