גלו את הפוטנציאל הפיננסי באמצעות  פתרונות ה-IP החדשים של AON

הישג של תא חברות זרות רב לאומיות בסוגיית דיווחי ה- IFRS ל-SMEs בישראל

במסגרת הסכמה בין תא חברות זרות רב לאומיות של פורום CFO, בראשות אביעד אבני CFO אינטל, לבין דב ספיר, יו"ר המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, שינה המוסד לתקינה בחשבונאות את דרישתו להחיל את חובת הדיווח על פי כללי ה-IFRS על דיווחי חברות בנות של חברות זרות בישראל. המוסד הסכים לכך כי במהלך התקופה שממנה יחויבו כל החברות הפרטיות בישראל לאמץ את תקני ה-IFRS ועד למועד שבו יאמצו אותם חברות בארה"ב ובמדינות נוספות שלא פועלות על פי ה-IFRS, יוכלו החברות הבנות המקומיות של חברות זרות לדווח לפי כללי ה-U.S GAAP.
7/12/2010

הסיכום מגיע לאחר שבחודש ינואר 2010 פרסם המוסד לתקינה בחשבונאות את הצעתו לתקן 32, אשר בה נכתב כי החל משנת 2015 יחויבו חברות קטנות ובינוניות  לפרסם את דוחותיהן הכספיים בהתאם לתקן ה- IFRSל-SMEs (small and medium entities). ההודעה המקורית גרמה לדאגה בקרב חברות זרות הפועלות בישראל, במיוחד חברות בת של חברות אמריקאיות, אשר חברות האם שלהן מדווחות על פי כללי ה-GAAP US. בהצעה לתקן המקורי לא הוזכרה אפשרות  לדחייה או לחריגה עבור חברות הפועלות בישראל כחברות בנות לחברות אם המחויבות בדיווח לפי GAAP U.S. כך עלול היה להיווצר מצב, במידה וה-IFRS טרם יאומץ בארה"ב עד 2015, בו חברות בנות אלה היו מחויבות בדיווחים כפולים עפ"י תקנים שונים. מצב עניינים זה אף עשוי היה לפגוע בהחלטתן של חברות אלה לפעול בישראל ולתרום לכלכלה ולמשק המקומיים.

יש לציין כי בשלב זה ה- SEC האמריקאי טרם הודיע מתי ישולב ה-IFRS בדיווחי החברות בארה"ב, אך ככל הנראה השילוב יתבצע רק לאחר 2015, תאריך היעד להחלת דיווחי IFRS עבור חברות בינוניות וקטנות עפ"י תקן חשבונאות מס' 32 המוצע.

במסגרת ההסכמה בין פורום CFO למוסד לתקינה בחשבונאות רו"ח ספיר הבהיר גם, כי הבחירה בדבר יישוםIFRS"  מלא" או IFRS for SMEs"" תישאר, בסופו של דבר, בידי החברות הפרטיות  (כל עוד אינן נחשבות כחברות ציבוריות או חברות שיש להן מחויבות ציבורית) ללא מגבלת "רף מהותיות" כאמור בתקן 32. ספיר אמר כי לדעתו תקן ה-IFRS לחברות קטנות ובינוניות הנוכחי הינו בעייתי, מכיוון שיש בינו לבין תקן ה-IFRS הכללי סתירות, ואף יש בין פרקיו סתירות פנימיות. לכן אמר ספיר כי המוסד לתקינה בחשבונאות לא מתכוון לחייב את האימוץ של התקן בישראל כל עוד התקן לא יתוקן ע"י ה-IASB. הערכת המוסד היא שה-IASB יפרסם גרסה מעודכנת של התקן תוך כשנתיים.  לכשתפורסם גרסה שכזו, המוסד יבחן האם נכון יהיה לחייב את יישומה בישראל. במידה ותהיינה אי התאמות בין התקן לאחר שיתוקן לבין עמדת המוסד, המוסד ישקול לפרסם תקן ישראלי מחודש, אף אם תהיה בכך סטייה מהתקן הבינלאומי של ה-IASB. 

אביעד אבני מנהל הכספים של אינטל ישראל ויו"ר תא חברות זרות רב לאומיות בפורום CFO, בירך על הסיכום שהושג בנושא. אבני ציין את החשיבות הרבה שהחברות הרב לאומיות רואות בשקיפות וביכולתן לדווח בסביבה רב תקנית בצורה היעילה ביותר ואמר כי "החלטה כזאת תבטיח חשבונאות פיננסית רציפה ובהירה עבור החברות והמשקיעים, ותבטיח חוסר התאמות בין דיווחי חברות האם וחברות הבת."

סיכום ישיבת תא חברות זרות בנושא IFRS ל-SMEs עם רו"ח דב ספיר, יו"ר הועדה המקצועית במוסד לתקינה חשבונאית  סיכום ישיבת תא חברות זרות בנושא IFRS ל-SMEs עם רו"ח דב ספיר, יו"ר הועדה המקצועית במוסד לתקינה חשבונאית
הצעה לתקן חשבונאות מספר 32  הצעה לתקן חשבונאות מספר 32
הצעה להחרגת חברות בת של חברות זרות מחובת המעבר לדיווח IFRS בשנת 2015  הצעה להחרגת חברות בת של חברות זרות מחובת המעבר לדיווח IFRS בשנת 2015
עבור לתוכן העמוד