בססח

פורום CFO - מאבק למען ביטוח ושיפוי או הפחתת הקנסות באכיפה מנהלית

הצעת חוק אכיפה מנהלית של הרשות לניירות ערך מגיעה לשלבי החקיקה הסופיים. הפורום נאבק למען הכנסת סעיפי ביטוח ושיפוי לתוך הצעת החוק. או לחלופין למען הפחתה משמעותית של גובה הקנסות או קביעת תקרת קנס של עד משכורת וחצי למבצע ההפרה.
24/08/2010

 

בישיבת ועדת הכספים מיום 27 ביולי, הגישה רשות ני"ע תיקון המאפשר שיפוי וביטוח לנושאי משרה. התיקון נדחה ע"י ועדת הכספים, במיוחד בלחץ משרד המשפטים, משרד האוצר ויו"ר ועדת הכספים (גפני). לאור כך, חזרה בה הרשות מהתיקון, וביטלה את השיפוי והביטוח לנושאי משרה. נכון לעכשיו, למרות בקשת הרשות לניירות ערך, אין לנושאי משרה יכולת לקבל שיפוי וביטוח על קנס המוטל באמצעות אכיפה מנהלית, וזאת למרות גובה הקנסות אשר יכולים להגיע עד 1 מיליון ש"ח.

ב-14.9.10, בשעה 10:00, תקיים ועדת כספים של הכנסת דיון והצבעה סופיים על הצעת החוק.

מסמכים ועדכונים:

כתבה בגלובס מה-24.8.10 עם תגובת הפורום: "תיקון לחוק אכיפה מינהלית: הקנסות יופחתו, ביטוח ושיפוי ייאסרו"

כתבה בכלכליסט מה-25.8.10: "יו"ר פורום CFO למפקח: דאג לביטוח מפני האכיפה המנהלית"

הודעה לעיתונות מה-24.8.10: "קנסות אכיפה מנהלית דראקוניים – איום מתמיד על מנהלים ודירקטורים"

סעיפי הקנסות והאיסור על ביטוח ושיפוי בהצעת החוק

נוסח אחרון ולא סופי להצעת חוק אכיפה מנהלית

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מה-27.7.10

פרוטוקול ישיבת ועדת דיווחים עם פרופ' יוסף גרוס בנושא אכיפה מנהלית

מכתב לח"כ משה גפני מה-18.8.10 בנושא מתן אפשרות לביטוח ושיפוי לנושאי משרה באכיפה מנהלית של הרשות לני"ע (מכתבים זהים נשלחו לכל חברי ועדת כספים, לשר המשפטים פרופ' יעקב נאמן ולממונה על שוק ההון עודד שריג).

כתבה בגלובס: "יו"ר פורום CFO: רשות ני"ע חותרת לתבוע, לשפוט ולהעניש"

כתבה בדה-מרקר: נגה קינן במכתב חריף לגפני: "רשות ניירות ערך מתנהלת באופן כוחני ומשולח רסן"

כתבה בכלכליסט: יו"ר פורום CFO: "רשות ניירות ערך חותרת תחת מערכת המשפט"

הודעה לעיתונות: "הצעת חוק אכיפה מנהלית מעניקה לרשות ניירות ערך סמכויות חקירה וענישה מרחיקות לכת ובלתי מידתיות"

מכתב ראשון ליו"ר ועדת כספים ח"כ משה גפני

עבור לתוכן העמוד