מבטחים

עדכונים מפורום IFRS של רשות המיסים בשיתוף פורום CFO, לשכת רו"ח ולשכת עוה"ד

במפגש האחרון שהתקיים הציג צוות העבודה האחרון בסבב נושאים שונים ובינהם, תשלום מבוסס מניות והטבות לעובדים.

תודה מיוחדת לאודי לוריא CFO פז חברת נפט שהיה נציג הפורום בצוות העבודה הנוכחי
2/02/2009
מצגת בנושא תשלום מבוסס מניות - IFRS2  מצגת בנושא תשלום מבוסס מניות - IFRS2
מצגת בנושא השפעות השינויים בשערי חליפין של מט"ח IAS121  מצגת בנושא השפעות השינויים בשערי חליפין של מט"ח IAS121
מצגת בנושא הטבות לעובדים IAS19  מצגת בנושא הטבות לעובדים IAS19
מצגת בנושא הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים IAS37  מצגת בנושא הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים IAS37
עבור לתוכן העמוד