PWC

פורום CFO מבקש מרשות ני"ע להקים קרן למימון קציני האשראי

הפורום מציע כי רשות ני"ע תקים קרן למימון העלויות של פעילות קציני האשראי
1/01/2009
מאחר ושאלת מימון קציני האשראי לא הוגדרה במודל שגיבשה הרשות, קיים קושי מעשי בגביית עלויות אלה מהגופים המוסדיים, ולכן הפורום מציע כי הרשות תקים קרן למימון העלויות.
במכתב שהפנה הפורום, עליו חתומות יו"ר הפורום, נגה קינן, ויו"ר ועדת הדיווחים בפורום ומנהלת הכספים של קבוצת שרם פודים, רגינה אונגר, הן מעלות מספר הערות בנוגע למודל קציני האשראי שגיבשה רשות ני"ע. בין היתר הן מציינות כי המגבלה לפיה משקיעים מוסדיים שהיו מעורבים בתהליך ההסדר מול החברה לא יוכלו לסחור בניירותיה לאורך התהליך, וגם שלושה חודשים לאחר מכן, היא גזירה שלא ניתן לעמוד בה.
הפורום גם מבקר את עמדת הממונה על הגבלים עסקיים, רונית קן, להגביל את שיתוף הפעולה בין הגופים המוסדיים לשלושה נציגים לכל היותר. לטענת הפורום, מדובר במגבלה בעייתית ויש לפעול להגמשה משמעותית של מגבלות אלה, במיוחד כשלא ברור מה הרציונל למגבלה, שכן נציגי הגופים ממילא יכולים להידבר ביניהם באסיפת מחזיקי האג"ח.
לכתבה בגלובס  לכתבה בגלובס
עבור לתוכן העמוד