מלם טים

מועד תחולת פרסום סולם ההמרה בין סולם דירוג מקומי לבינלאומי נדחה ליולי 2009

אנו שמחים להודיע על הצלחת הפורום לדחות את מועד תחילת פרסום סולם ההמרה ליולי 2009.
1/09/2008

מצ"ב חוזר הממונה על שוק ההון והביטוח לעניין פרסום סולם המרה בין סולם הדירוג הישראלי לסולם הדירוג הבינלאומי

תודות מיוחדות לכל מי שעשה בנושא, ובכללם: ד"ר אייל סולגניק CFO אי.די.בי., רוני אלרואי CFO כלל פיננסים ושמעון קלמן CFO מגדל חברה לביטוח.
יחד עם זאת, חשובה מאוד תשומת לבכם למשמעות החוזר לכל אחת מהחברות, שכן יהיה לתהליך זה משמעות חשובה למחירי ההון.

חוזר הממונה על שוק ההון והביטוח לעניין פרסום סולם המרה בין סולם הדירוג הישראלי לסולם הדירוג הבינלאומי  חוזר הממונה על שוק ההון והביטוח לעניין פרסום סולם המרה בין סולם הדירוג הישראלי לסולם הדירוג הבינלאומי
עבור לתוכן העמוד