מלם טים

מיסוי תחת IFRS - עידכונים מפעילות הוועדה לבחינת השפעת אימוץ התקינה הבינלאומית

כחלק מתהליכי אימוץ ה-IFRS, הקימה רשות המיסים פורום דיון ספציפי, בו משתתפים בנוסף לצוות המחלקה המקצועית גם נציגי פורום CFO, לשכת עו"ד ולשכת רו"ח.
19/05/2008

בישיבת הפורום הראשונה שנערכה ב-30 באפריל בנווה אילן, הסביר גידי בר זכאי, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים, את מטרת הקמתו של הפורום: "רשות המיסים רואה בפשטות התקנות צורך בסיסי להצלחה בישומן". בשיתוף פעולה זה מקווה הרשות לפשט את תהליך אימוץ התקינה המורכב, לציין את  הסוגיות הבעייתיות העולות מתוכו ולסייע לחברות הציבוריות בעזרת חקיקה מתאימה. בר זכאי הביע את הערכתו לסיוע פורום CFO לתהליך, והדגיש כי עבודתם המשותפת של אנשי המקצוע הבכירים ביותר בחברות הציבוריות הינה הכרחית להצלחה.
נציגי הפורום הינם: 

 • אודי לוריא CFO קבוצת פז, חבר ועדת היגוי בפורום
 • אילן קליגר CFO אלון חברת הדלק ויו"ר ועדת מיסים – מע"מ ומכס בפורום
 • מאיר זריהן, מנהל מיסים, מגדל חברה לביטוח
 • מישל דהן,  סגן נשיא ו-CFO דסק"ש
 • רגינה אונגר CFO שרם פודים גרופ, ויו"ר ועדת דיווחים בפורום CFO

על מנת לקדם את התהליך במהירות האפשרית, הוקמו צוותי משנה אשר ידונו בנפרד בסוגיות השונות:

 

נציגי הפורום (כולל לינק למייל)

נושאי הדיון

צוות 1

אילן קליגר

 • הכרה בהכנסה (תקן 25 ישראלי ו-IAS18 בינ"ל)
 • מלאי (תקן 26 ישראלי ו-IAS218 בינ"ל)
 • קבלנים (תקנים 2,4 ישראלי ו-IAS11,18 בינ"ל)
 • היוון עליות אשראי (תקן 3 ישראלי ו-IAS23 בינ"ל)

צוות 2

מישל דהן

רגינה אונגר

 • מכשירים פיננסים (תקן 22 ישראלי – גילוי והצגה)
 • מכשירים פיננסים (IAS39,32 בינ"ל – הכרה ומדידה)

צוות 3

אודי לוריא

מישל דהן

 • נדלן להשקעה (תקן 16 ישראלי ו-IAS40 בינ"ל)
 • רכוש קבוע (תקנים 28,27 ישראלי ו-IAS16 בינ"ל)
 • נכסים בלתי מוחשיים (תקן 30 ישראלי ו-IAS38 בינ"ל)
 • מוניטין (תקן 20 (מתוקן) ישראלי ו-IFRS3 בינ"ל)

צוות 4

אודי לוריא

רגינה אונגר

 • הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (הצעה לתקן 10 ישראלי ו-IAS37 בינ"ל)
 • מטבע הפעילות (תקן 13 (מתוקן) ישראלי ו-IAS21 בינ"ל)

צוות 5

מאיר זריהן

 • השפעת התקינה הבינלאומית החדשה על גופים מוסדיים: בנקים,חברות ביטוח וגופים מנהלים.

הצוותים יתכנסו באופן עצמאי ויציגו את מסקנותיהם בפני מליאת פורום IFRS שתתכנס אחת לחודש. חברי פורום המעוניינים להביע את עמדתם באשר לאחד הנושאים מוזמנים לפנות לנציגי הפורום הרלוונטים על ידי הלינק למייל.
מצגת - הקשר בין דיני המס לחשבונאות בעקבות אימוץ התקינה הבינלאומית  מצגת - הקשר בין דיני המס לחשבונאות בעקבות אימוץ התקינה הבינלאומית
עבור לתוכן העמוד