בססח

ישיבת פורום בנושא מחירים ואחריות מעריכי שווי

המעבר ל-IFRS ויישום דו"ח גלאי גרמו לגידול משמעותי בשימוש במעריכי שווי, אקטוארים, שמאי מקרקעין וכו' לצורך הכנת הדוחות הכספיים ולעיתים כצרופות לדוחות. שינוי זה בא לידי ביטוי בכמות הגוברת של העבודות הנדרשות, תדירותן ורמת המורכבות המקצועית שלהן. הערכות השווי הפכו מתופעה ספורדית הנדרשת מדי פעם ע"י החברות, לתופעה קבועה ונרחבת. בנוסף, הערכות השווי מחייבות את המעריכים להבין בדרישות החשבונאיות הנובעות מהטמעת IFRS.
21/04/2008

בשל העלייה המתמדת באחריות החברה ונושאי המשרה בה לאיכות הדו"חות הכספיים ורמת הדיוק שלהם, גברה הדאגה בקרב ה-CFOs, מהתגברות התלות במערכי השווי,  מהגידול המשמעותי של מרכיב זה בסך עלות הכנת הדו"חות, מאיכות העבודות המוגשות לחברות, מאחריות מעריכי השווי ומהעדר נהלי העבודה מולם.
הפורום כינס ישיבה בנושא בתאריך 21 באפריל באירוח ד"ר איל סולגניק IDB CFO.

פרוטוקול הישיבה  פרוטוקול הישיבה
עבור לתוכן העמוד