בססח

עדכון בנושא שווי רכב

בשיחה שהתקיימה אתמול עם ח"כ סטס מיסיז'ניקוב, הציג הפורום את הקריטריונים להסכם בדבר העלאת שוווי רכב:
13/08/2007

1.   הגדרה – "עצמת הפגיעה" מוגדרת כסך כל הנזק בשכר נטו לעובד לאחר הורדת מס הכנסה מחד והעלאת שווי רכב מאידך

2.   לא תהיה פגיעה בעובדים בתוך תקופת הסכמי הליסינג הקיימים דהיינו כשנתיים עד שלוש בממוצע מתאריך ההסכם

3.   "עצמת הפגיעה" בעובדים בדרגות הביניים לא תעלה על 150 עד 170 ₪ בנטו בתום התקופה

עקרונות אלה התקבלו על ידי יו"ר ועדת הכספים ואנו מצפים להגשמתם המלאה.

במסיבת עיתונאים שקיים היום יו"ר ועדת הכספים הוצג ההסכם אשר על פניו נראה כעומד בקריטריונים אלו. יחד עם זאת הפורום ימשיך ויעקוב אחר נוסח הצעות החוק הרלונטיות.

עבור לתוכן העמוד