בססח

מכה נוספת לעובדי ההיי-טק: פורום CFO: חברות ההיי-טק הבינלאומיות לא יאפשרו לחברות הבנות בישראל לגלם את העלאת שווי הרכב לעובדיהן

"העלאת שווי רכב תקשה על מרכזי הפיתוח הישראלים להיות תחרותיים מול מרכזי פיתוח אחרים בעולם ומדינת ישראל תפסיד פרוייקטים"
28/03/2007


מכה נוספת לעשרות אלפי עובדי היי-טק העובדים בחברות הבנות של חברות בינלאומיות: ההנהלות הראשיות של החברות לא יאפשרו לגלם לעובדיהן את העלאת שווי הרכב המתוכננת באוצר. כך עולה מישיבה שערך תא החברות הזרות בפורום ה-CFO. בישיבה בה השתתפו סמנכ"לי הכספים של עשרות חברות בינלאומיות הפועלות בארץ התברר כי מרבית ההנהלות הראשיות של החברות אינן מעוניינות להיכנס כלל לדיון בנושא וכי לא יאפשרו לחברות בארץ להגדיל את הוצאותיהן על תחבורת העובדים: "חברת האם לא מתעניינת בסוגיות שבין העובד ורשויות המס. אם רשות המיסים הישראלית רוצה לגבות יותר כסף מעובדים – זה לא מעניין את חברות האם" נאמר בפגישה.  משמעות ההחלטה היא שעשרות אלפי עובדים בחברות אלה יאלצו לספוג בעצמם את העלאת שווי הרכב או לקנות רכבים משומשים באופן פרטי. עוד ציינו המשתתפים כי אין בכוונתם לחזור להסעות עובדים, שאינן יעילות בחברות מודרניות, עם שעות עבודה גמישות.

בפורום מציינים כי להחלטה זו משמעויות נרחבות על כל המשק וכי חברות ענק אלה הן הסמן הימני בכל הקשור לתנאי עבודתם של עובדי ההיי-טק.  בעקבות ההחלטה צפוי שגם חברות ההיי-טק הישראליות ינקטו בצעד דומה ולא יגלמו את שהעלאת שווי הרכב לעובדיהן.

בישיבה שהתקיימה בפורום ה-CFO טענו סמנכ"לי הכספים של החברות הבינלאומיות כי להחלטה להעלות את שווי הרכב ישנה השפעה גדולה על יכולת התחרות של ישראל מול מדינות זרות. "גם כך אנו נמדדים בזכוכית מגדלת בתוצאות ובשורת הרווח ומושווים כל הזמן לעלויות הכרוכות בהקמת מפעלים דומים בהודו ובסין" אמרו ה-CFOsבישיבה. "במידה והרפורמה המתוכננת תביא להגדלת עלויות השכר לעובדים הישראלים, הדבר יפגע בכושר התחרות של המשק הישראלי ועלול להביא להחלטה של הנהלות החברות להעדיף הקמת מפעלים נוספים במדינות אחרות, בשל עלויות השכר". טענה נוספת שנשמעה בישיבה הייתה כי במידה והעובדים יעדיפו לוותר על הרכב הצמוד, בשל עלויות החזקתו, ולדרוש את שווי ההטבה במשכורת, הדבר יביא לגידול בעלויות השכר וההפרשות הסוציאליות דבר שיגרור אף הוא לפגיעה בכושר התחרות של המשק הישראלי.

בפורום ה-CFO טוענים כי ישנן נקודות נוספות שהאוצר לא נתן עליהן את הדעת. האחת היא העובדה שחלק גדול מהחברות הבינלאומיות המעסיקות עשרות אלפי עובדים פועלות דווקא מהפריפריות כגון מגדל העמק, יקנעם וקריית גת, עקב ההטבות שקיבלו עבור מפעלים באזורים אלה. במידה ויועלה שווי הרכב הן עשויות להתקשות בלמצוא עובדים שלא יוכלו להגיע לאזורים אלה ויעדיפו לעבוד דווקא בחברות הפועלות במרכז הארץ – בדיוק הפוך מהאינטרס הלאומי של ישראל.

נקודה נוספת שהועלתה בישיבה הייתה הצורך להקים מערך חשבונאי-לוגיסטי שלם שמטרתו לנהל את ספרי הרכב של העובדים על מנת להתקזז בין נסיעות פרטיות ובין נסיעות עסקיות שעליהן העובדים לא יסכימו, ובצדק, לשלם. מדובר בעיקר בחברות בהן צי הרכב משמש סוכני  מכירות ואנשי שירות שרוב נסיעתם נעשית לצורך העבודה. "בנוסף" אומרים בפורום "האוצר לא קבע תקנות המסדירות את ההתנהלות החשבונאית הכרוכה בהפרדה בין נסיעות עסקיות לנסיעות פרטיות ולא איפשר לחברות להערך לכך".

בפורום ה-CFOמקווים כי כאשר הדבר יבוא לדיון בוועדת הכספים, חברי הכנסת יתייחסו לנקודות אלה וידחו על הסף את כוונת האוצר להעלות את שווי הרכב.

עבור לתוכן העמוד