בססח

מפגש פורום בנושא דו"ח ועדת גלאי

22/03/2007

 להלן מצגות המרצים:

דרישות רשות ני"ע
רון עמיחי, סגן מנהל מח' תאגידים רשות ני"ע

למצגת

היבטי חשבונאות ודיווח
גלית ניב-בורשן, שותפה, מנהלת מח' מקצועית- חברות ציבוריות בישראל ארנסט אנד יאנג

למצגת

תחשיבים וביצוע הלכה למעשה
אדם רויטר, מנכ"ל חיסונים פיננסיים

למצגת

עוד ממשיך הפורום לקיים בנושא זה:

§    קו מייל אדום לשו"ת
בנוסף, הרינו לעדכן שפתחנו קו מייל אדום לשאלות ותשובות בנושא זה.
שו"ת אלו יופנו גם לשאר חברי הפורום וגם לפרופ' דן גלאי ולרוני עמיחי מרשות ני"ע – לתגובות.

להלן שאלות שקבלנו – נודה לתשובותיכם:

שאלות חברה A:

1. האם כלל המהותיות חל על וועדת גלאי אן כל יתרה אני מחויב לציין בגינה את הגילוי
2. עמלות פירעון מוקדם – האם אנו צריכים לקחת בחשבון בחישוב השווי ההוגן בהלוואות
3. האם ערבויות הן חלק מהדיווח הנ"ל
4. אם החברה שלי משקיעה בתיק מנייתי המורכב ממספר מכשירים האם אני צריך להציג את השפעה לכל פריט בנפרד או אני יכול להציג במקובץ כי התיק מנוהל על ידי גורם ממוחה בנושא ?
5. איך נקשר תקן 22 לדוח הנ"ל והאם בעקבות תקן 22 אני יכול להפנות לביאורים בדוחות

שאלות חברה B:

1. אנו חברה תעשייתית, המחזיקה על פי מדיניות החברה כ – 30 מיליון ש"ח בתיקי ניירות ערך המנוהלים על ידי מנהלי תיקים שקיבלו הנחיות כלליות (כמה אחוז מניות מכסימלי לדוגמא) מהחברה. שאלתי היא האם יש צורך בביצוע מבחני רגישות וחישוב שווי הוגן פרטני של כל אחד מניירות הערך המוחזקים ? לשם קבלת פרופורציה, בכל תיק מוחזקות כ 30-50 מניות מהבורסה בת"א, 5-10 מדדי אינדקסים בחו"ל 15-20 אג"ח מסוגים שונים (ממשלתיים וקונצרניים, שקליים, מדדיים ודולרים).
2. העלות שנדרשת מאיתנו על ידי הגורמים המקצועיים שפנינו אליהם לביצוע הבדיקה מסתכמת בעשרות אלפי דולרים!
3. האם לזה התכוון המחוקק? מה אפשר לעשות כדי להימנע מהדיווח על התיקים הנ"ל?

§ פרסום דוגמאות

עבור לתוכן העמוד