PWC

תגובת הפורום לרפורמות האוצר

הקשר שעושה האוצר בין מס הכנסה שלילי לפנסיה חובה ובין העלאת שווי הרכב, בעיקר לעובדי ההיי-טק ולהרחבת מדרגות המס, הוא דמגוגיה לשמה.
29/01/2007

בניגוד לשאר הרפורמות, רפורמת שווי הרכב היא כל כולה פגיעה ב-250,000 עובדים שעל גבם מוטל עיקר הצמיחה במשק. שוב אותו מעמד ביניים מהווה את "הפרה החולבת" שתפקידה לממן את כל הרפורמות האחרות. "המדיניות של פגיעה חוזרת ונשנית במקורות הצמיחה של המשק היא טעות קשה. שוב אותו מיעוט הנושא בנטל, המשרת במילואים והמשלם מס -  צריך לממן את כל הרפורמות האחרות" אומרת קינן. בפורום מכנים את הרפורמה "רפורמת הפרה החולבת" ומזהירים מפני "כריתת הענף עליו יושבת הצמיחה של כלל המשק". בפורום שואלים היום כמה עובדי היי-טק שיעברו לחו"ל שווה הרפורמה? כמה חברות קטנות שייסגרו היא שווה? כמה חברות שיעזבו את הפריפריות ויעברו למרכז?

יחד עם זאת, בפורום מביעים סיפוק מכך שהאוצר קיבל את דרישת הפורום והחליט לפרוס את העלאת שווי הרכב לאורך מספר שנים.

בנוגע לרפורמת מס הכנסה שלילי, בפורום מציינים בסיפוק את התיקון שהכניס האוצר בהצעה הראשונית לפיה הכסף שתקבל משפחה יהיה כפול במקרה שבו שני ההורים עובדים. "אחד הנושאים הקריטיים ביותר עימו מתמודד המשק הישראלי הוא אחוז ההשתתפות בכח העבודה. מס הכנסה שלילי במתכונתו הראשונית – היה גורם שלילי בזירוז היציאה לעבודה של שני מפרנסים בכל משפחה" אומרת קינן.

בנוגע לרפורמה על ריווח מדרגות המס, בפורום אומרים כי ריווח של מדרגות מס ההכנסה איננו פרס על התנהגות טובה. בפורום מצביעים על כך שהמס על דרגות הביניים במדינת ישראל גבוה לעין שיעור מאשר המס על מקביליהם בעולם. "כך למשל  מקבל שכר בגובה 15,000 ₪ משלם בישראל 94% מאחוז המס בדרגה הגבוהה ביותר, בעוד שבארה"ב הוא משלם רק 54%" אומרת קינן. 

לדברי קינן, ריווח מדרגות המס היא הרפורמה החשובה ביותר שיכול היה האוצר לעשות, ולשם ביצועה הוא אינו זקוק לרפורמת "הפרה החולבת" של העלאת שווי רכב לעובדי ההי-טק, העובדים בחברות הקטנות והעובדים בפריפריה. "הפחתת מיסים היא זו שמביאה צמיחה", אומרים בפורום, "ההתעללות בעובדים – שכרה בהפסידה".

עבור לתוכן העמוד