בססח

בעקבות פס"ד פזגז

החל הפורום לקיים מגעים עם רשות המיסים, במטרה לפתור את המחלוקת בנוגע להכרה בהוצאות המימון בגובה הדיבידנד.
28/12/2006

בפגישה שהתקיימה עם  ג'קי מצא סוכם ראשית לכל כי יוקפא כל הטיפול בנושא זה בשומות של חברות הנמצאות במצב דומה לפזגז עד שיסוכמו קווי המתאר של ההכרה בהוצאות המימון בגובה דיבידנד.

לתזכורת -  המגעים עם רשות המיסים החלו בעקבות  פסק הדין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליוןשקיבל את טענת רשות המסים ולפיה לא יוכרו הוצאות מימון בגובה חלוקת הדיבידנד. פס"ד זה יצר, לעמדתנו, סיטואציה בעייתית ביותר, באשר רובן המכריע של החברות ממונפות, ובמידה ולא ייקבעו סייגים לקביעה זו, המשמעות היא שברוב החברות במשק – לא יוכרו הוצאות מימון בגובה חלוקת הדיבידנד.

בעקבות הישיבה שהתקיימה בנושא, בין חברי הפורום, גובשה העמדה לפיה על רשות המיסים לקבוע, בחוזר ואח"כ בפסיקה, כי ענין זה לא יחול על חלוקת דיווידנד המותרת ע"י חוק החברות או למצער על חלוקת רווחים מותרים לחלוקה. שכן אחרת יווצר מצב בו חברות יקחו הלוואות מיותרות ויקרות לצורך רכישת ציוד, בעודן שומרות כסף נזיל לחלוקת דיבידנד. דבר זה יגרום לניהול לא יעיל של חברות, על כל המשתמע מכך, ובכלל זה הוצאות מימון גבוהות יותר בגין לקיחת הלוואות בעיתוי לא אופטימלי. 

אנו ממשיכים לקיים מגעים עם ג'קי, ומאמינים, שנצליח לשכנע, לפחות לגבי רווחים מותרים לחלוקה.

עבור לתוכן העמוד