מבטחים

על מפגש הפורום בנושא CDO

כ-60 CFOs ואורחים מבכירי המשק השתתפו בכנס שקיים הפורום בשרתון סיטי טוואר, הוועדה לניהול סיכונים ולמכשירים פיננסיים של הפורום, יזמה את המפגש שבו הוצגו והוסברו העקרונות הבסיסיים של הנושא, סוגי המוצרים השונים, אסטרטגיות השקעה, הבנת הגורמים המשפיעים על האיכויות והסיכון של המוצרים השונים, ועוד.
5/04/2006

CDO - Collateralized Debt Obligation – הוא מכשיר פיננסי מורכב הנשען על תיק של נכסי חוב (אג"ח, משכנתאות, הלוואות מובטחות..), כאשר הזכויות על נכסי החוב ועל התזרים הצפוי מהם, מפולחות לדרגות עדיפות/סיכון שונות ונמכרות, בהתאם, למשקיעים, כאג"חים בדירוגי אשראי שונים וכמרכיב אקוויטי.
ה-CDOs מתבססים על ניצול של אי שכלול תמחירי בשוק ועל יכולת ניהול חוב מקצוענית - ועל בסיס זה מציעים למשקיעים בהם תשואות עודפות על פני אלו המקובלות לנכסי חוב והשקעה בדרגות סיכון מקבילות.
שוק ה-CDOs קיים כבר למעלה מ-10 שנים ובשנים האחרונות תפס תאוצה משמעותית מבחינת הנפחים הכספיים ומבחינת תפוצתו הבינלאומית. בשנתיים האחרונות גם גדל מאד מספר מנהלי ומוצרי ה-CDOs המשווקים למשקיעים בשוק הישראלי.
את מפגש ה-CDO הנחה אורן לידר CFO דיסקונט השקעות ויו"ר הועדה לניהול סיכונים פיננסיים בפורום.

הראשונה מבין הדוברים היתה חוה שכטר – בנקאית השקעות, ח. שכטר ושות', בנושא: מהות ה-CDO - לוגיקה, מבנה, היווצרות התשואה ופרמטרים פיננסיים המשפיעים עליה. שילובים מובנים של CDO. למצגת.

אודי גינתי מנכ"ל משותף מחברת Capital International הרצה בנושא: ניתוח עומק - למצגת

  • סוגי CDO (סינטטי ו-Cash, סוגי נכסים, מבנים שונים).
  • הרכבים ודירוגים של תיקי הנכסים
  • ניואנסים אופייניים: חלוקת התקבולים, הגבלת תשואת האקוויטי, החלטת פירוק וולונטרית,
  • תקופת ה-CDO – פורמלית ומעשית.
  • פרמטרים משפיעים: התנהגות שערי ריבית ומירווחים, פדיונות מוקדמים, קורלציות.
  • בחינת האיכות והסיכון של CDO
  • מושגים נוספים
בנושא בנייה וניהול של תיק הנכסים ל-CDO הרצו:

Farzin Pourmokhtar, Managing Director, RBS

Shakhani Daniel, Director - Structured Solutions Group. RBS

למצגת.

את הנושא: סוגים עיקריים של Cash CDOs הציגה:

Jean Fleischhacker, Senior Managing Director-Structured Finance Group, BEAR STEARNS

למצגת

בסיום הציג את נושא המיסוי ב-CDO עו"ד רו"ח ירון שידלו, מזרחי-שידלו, עו"ד.

עבור לתוכן העמוד