PWC

גיבוש עמדת הפורום לענין העברת ידע ויצור מן הארץ

הפורום התבקש להציג את עמדתו בנוגע לעניין מתן אישור להענקת רישיונות להעברת ידע מתוקף סעיף 19ב (י) (2) לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה.
6/04/2006
במכתבם של עמוס אפרתי, סגן המדען הראשי ואבי פלדמן, סגן בכיר ליועמ"ש בלשכת המדע"ר, מיום 5 אפריל 2006,התבקש הפורום להציג את עמדתו לעניין זה עד ליום 7 במאי 2006.

ועדת מימון מו"פ של הפורום מבקשת את תגובות החברים לגיבוש עמדת הפורום כפי שתוצג ללשת המדע"ר.

מצ"ב תיקון מס' 3 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
 
 
להורדת נייר העמדה  להורדת נייר העמדה
מכתב מדע"ר  מכתב מדע"ר
תיקון מס' 3  תיקון מס' 3
עבור לתוכן העמוד