מלם טים

עדכונים: שוק הדיור והמשכנתאות, שוק האנרגיות המתחדשות, ומצב הבנקאות העולמי לאור מקרי SVB ו-Credit Suiss.

10/07/2023
עדכונים: שוק הדיור והמשכנתאות, שוק האנרגיות המתחדשות, ומצב הבנקאות העולמי לאור מקרי SVB ו-Credit Suiss. (הגדל)

במפגש פורום שאירח והוביל משה לארי מנכ"ל מזרחי טפחות, בחדר דירקטוריון הבנק, הציג המנכ"ל את שוק הדיור והמשכנתאות תוך התייחסות להווה ולתחזיות בנושא. לאחר מכן שמענו מאופיר מורד, סמנכ"ל החטיבה העסקית עדכון מאקרו כלכלי על שוק האנרגיות המתחדשות בישראל, נעלנו את המפגש עם הרצאתו של עדי שחף CFO מזרחי טפחות וחבר ועדת ההיגוי של הפורום על מצב הבנקאות העולמי לאור מקרי SVB ו-Credit Suiss.
בדיוק שהתקיים העלו החברים שאלות עומק בנושאים אלה.

תודתנו להנהלת מזרחי טפחות על השיח המקצועי.

עבור לתוכן העמוד